Чимій поет маяковський

чи Мій поет маяковський

Серед літературних діячів початку XX сторіччя різко виділявся починаючий поет Володимир Маяковський. Його перші добутки, які ставляться до початку другого десятиліття нового століття, перебували у відчутній залежності від поглядів його вчителів, притім як літературних, так і політичних. І якщо розглядати вплив останнього аспекту на лірику Маяковського, що вступило в РСДРП(б) у віці 15 років, то стане зрозумілої причина певної однобокості, упередженості суджень практично всіх його віршів. Або можна судити за це самого письменника, або причини складаються в його життєвому оточенні, так чи інакше впливало на творчість поета? Спробуємо відповісти на це питання хоча б у загальні рисах

Згадаємо час народження Володимира Майковского - 1893 рік. Значить під час першої російської революції (1905 рік) йому здійснилося всього 12 років. Той самий вік, коли всі події навколишнього світу сприймаються з особливою гостротою, свідомістю якоїсь причетності до всьому що відбувається, розумінням важливості власної присутності в суспільстві. Стає цілком очевидним важливий вплив стихійних подій цієї революції на зародження й подальший розвиток світогляду майбутнього поета. Що могло змінити його моральний настрой надалі? Тільки гарне утворення. Але якщо згадати факти життя Маяковського, то стане ясно, що саме його-те він і не одержав, причому багато в чому чере самого себе. Все це значною мірою відбилося на лірику Володимира Маяковського, надмірно наповненої політичними ідеями й недостатньо романтичної, який-небудь повинна бути, на мій погляд, кожна, що належить перу професійного письменника

Що ж було тематичною основою добутків молодого поета? Як уже неважко було догадатися, її представляли суб'єктивні судження й міркування про життя нового, соціалістичного, суспільства. Чи могло це в якому-небудь ступені відбитися на якості творчості Маяковського? На мій погляд, що є сугубо часткою й ніким не навіяним, теперішній художник (у широкому змісті цього слова) у жодному разі не повинен стосуватися у своїх роботах політики, тому що це значною мірою погіршує не тільки удобочитаемость його добутків з погляду духовного сприйняття, але й породжує чимале число його ворогів, які володіють діаметрально протилежними поглядами на політичний пристрій життя суспільства. От чому, з мого погляду, творчість Володимира Маяковського з роботою сприймається новим поколінням росіян. Природно, я ставлюся до них сама, і цим обумовлена моя деякою мірою негативна оцінка його добутків. У моїй свідомості лірика є способом втілення романтичного початку кожної особистості, але якщо розглядати діяльність Маяковського, то стане очевидним агітаційний початок його поезії, розглянутої як знаряддя боротьби за щастя. У купі з лозунговими мотивами, які є присутнім присутньому ряді його віршів, частина з яких була написана спочатку на замовлення, це викликає в мене негативне відношення до творчості настільки неординарного поета. З іншого боку, конкретність його лірики сприяє легкості сприйняття його творчості більшістю громадян, у тім або іншому ступеня не володіють літературними звичками й утворенням, а тому є однієї з позитивних особливостей художньої своєрідності лірики Маяковського. Аналогічну роль грає й метафоричний характер його добутків, нехай і небагато своєрідний. Він, на мою думку, сприяє формуванню виразності й певної індивідуальності його віршів, які у важливому ступені впливає на успіх усього творчості письменника

Важлива роль у літературній діяльності Маяковського приділяється образа ліричного героя, найчастіше практично непомітного в тексті вірша. А сприяє цьому рідко зустрічається (а можливо й взагалі неповторний) вид побудови добутків, що найчастіше характеризується своєрідністю рядків і присутністю великої кількості неологізмів. Як мені здається, це надає деяку "пікантність" ліриці й збільшує емоційний вплив на читача, навіть якщо він і не зумів до кінця добрати зміст творчості поета. Досить цікавим у цьому плані представляється й зрушення в лексик-граматичних розрядах прикметників, використовуваних Маяковським, які доповнюється присутністю власних суфіксів експресивної й емоційної оцінки, що, у сукупності з характером, що пародіює, розкладання абревіатур, сприяло не тільки посиленню агітаційного характеру його добутків, але й вело до їх удобочитаемости для рядового робітника, "обтяженого" здебільшого трьома класами утворення

чиможна це віднести до ряду досягнень поета або його недоглядів? Важко відповісти, оскільки не тільки значеннєвий зміст його добутків був важко доступним для рядових читачів. Оновлена семантика й добробут пауз ніяк не могли сприяти спрощенню сприйняття змісту віршів Маяковського. Тим більше, що всі вони були написані новими, відносно складним для слуху, видом вірша - тонічним, характеризуемим як упорядкованість розташування ударних складів серед ненаголошених. Природно, що все це, у сукупності зі складеною римою віршів, повторюваністю ритму й особою метрикою добутків не могло зробити важливого впливу на утворені шари суспільства, але, у той же час, у значній мірі впливало на настрої безкультурних громадян, у роки жовтневої революції составлявших вагомий шар нового суспільства. Як мені здається, саме тому творчість Маяковського, присмачена частим використанням архаїзмів і слов'янізмів, так високо ставилося в ті роки. Але, на мою думку, у цьому й полягає його цінність - автор зумів угадати настрій юрби й прийняти його сторону, щоб не бути роздавленим. І навіть присутність добутків про любов не може нейтралізувати різку політичну спрямованість у творчості Маяковського

Що ж я можу сказати про його добутки, як представниця останнього покоління XX сторіччя? Зараз наше життя істотно відрізняється від буття наших предків на початку цього століття, а виходить, відрізняються й наші погляди на дійсність. От чому важко відповістити на питання, є чи Володимир Маяковський моїм поетом. Багато води витекло з тих пор, змінилося суспільство, трансформувалися погляди кожної людини, і внаслідок цього багато речей у творчості великого поета залишаються мені неясними. Адже я народилася в іншу епоху, соціальні революції обійшли мене стороною, для мого часу характерно еволюційне перетворення суспільства. Саме тому я не можу однозначно сприймати твору Маяковського. З іншого боку, у його творчості знайшли відбиття проблеми, які цікавлять людство на всьому протязі його існування - любов, дружба, зміст буття. Конкретні питання в рядках віршів поета знаходять строго певні відповіді, які сприяють простоті сприйняття читачем. Саме це на протяг багатьох десятиліть притягає до Володимира Маяковському не одне покоління. І сама я не можу заперечувати своє замилування геніальністю настільки простих добутків поета, що володів звичайним утворенням, що, втім, не заважало йому створювати такі коштовні для російської культури утвору

И я можу сказати тільки одне - це мій поет, хоча б тому, що він володіє властивому моєму поколінню енергетикою думок і дій, які не заперечують у той же час силу розуму