Горнфельд А. Г. Як працювали Ґете, Шиллер і Гейне. Передмова

Горнфельд А. Г. Як працювали Ґете, Шиллер і Гейне
Передмова.

минулого. Перед нами зараз коштує завдання конкретизації цієї проблеми. Гасло; "навчання в класиків", настільки широко пропагований протягом ряду років нашою критикою, вимагає максимальної конкретизації.) історичного генезису їхньої творчості, тої величезної суспільної ролі, що вони зіграли у всій наступній функції їхнього добутку.)"Фауст" Ґете, щоб можливо стало яке-небудь плідне навчання в Ґете, мало знати "Фауст" у всіх його російських перекладах або навіть у німецькому оригіналі, мало знати німецьку літературу епохи Ґете. Для цього необхідно знать культуру всієї епохи. Для цього необхідно з'ясувати собі, що велич Ґете, його універсалізм, що піднімає його над цілим рядом великих енциклопедистів - результат того, що вся його творчість - розкриття свідомості, торжество свідомості нової капіталістичної формації над старою феодальною формацією. Його універсалізм містить у собі не тільки всі ті багатства людського знання, всю ту міць людського розуму, яким енциклопедисти обрушилися на "старий порядок", на феодалізм і католицтво. Його універсалізм містить у собі й самий досвід "століття освіти", саму реалізацію ідей великого століття в практиці французької революції, Наполеонівських воєн і реставрації.) інерції, влади феодальної сваволі. Необхідно з'ясувати всі ті специфічні німецькі умови другої половини XVIII і першої чверті XIX століття, які привели до того, що творець трагічно великого Фауста зберіг у своїй життєвій і творчій практиці так багато від филистерски обмеженого Вагнера.) зв'язку величі й протиріч Ґете з величчю й протиріччями класичної німецької ідеалістичної філософії, особливо філософії Канта й Гегеля.) історичного процесу, фактом і фактором якого творчість даного генія було.) всією культурою минулого, її органічного освоєння. Тільки на цій основі можливо подальше плідне просування

Нам уже доводилося вказувати на приклад відносини М. Горького до спадщини. Критики, історики літератури, що мають особливу пристрасть до дослідження питання про впливи або про запозичення, змушені були обійти Горького. Чому? Так тому, що він ні в кого ніякими окремими прийомами не запозичився. Але він органічно вбрав у себе всю літературну культуру минулого, що стало для нього особливо можливим, саме тому, що його вивчення не обмежувалося одними художніми творами. Знайомство з літературою даної країни, даної епохи, із творчістю даного письменника завжди було лише частиною його загального вивчення всієї культури, всієї історії відповідної епохи й країни. Далі: його вивчення минулої культури відбувалося в лабораторії, освітленої світлом свого класу. Прожектором свідомості свого класу він висвітлював всю дійсність, все минуле й всю культуру минулого. Тому, вчитуючись у шедеври Горького, в "Справу Артамонових", в "Життя Клима Самгина", стає ясним, що створення цих добутків немислимо поза всій минулій росіянці й світовій літературній культурі, без оволодіння цією культурою. Але все в цих книгах до того органічно своє, внутрішньо закономірне, що ніякого мовлення про запозичення, про використання тих або інших прийомів отут мовлення бути не може

Не можна, таким чином, питання про навчання в класиків звести до формальної майстерності, до технології, але звідси ніяк не треба, що вивчення технології класиків не грає для нас ніякої ролі. Питання про технологію творчості або навіть про безпосередню культуру письменницької роботи, про письменницький побут, входить, як частина в цю загальну проблему широкого вивчення генезису й функції письменника. Необхідно тільки, щоб технологія, щоб культура праці письменника, його побут, минулого зрозумілі в загальній соціально-історичній закономірності у зв'язку з тими більшими основними класовими передумовами, які визначили творчість даного письменника

Книга А. Г. Горнфельда "Як працювали Ґете, Шиллер і Гейне" ставить собі тільки вузькотехнологічні завдання

Величезність завдання - мова йде про три всесвітньо історичні явища німецької літератури - необхідним образом диктували авторові обмежений характер розробки питання

А. Г. Горнфельд має значні заслуги в справі розробки проблеми розкриття письменником свого задуму, оволодіння своїм матеріалом. Він цим питанням присвятив спеціальну роботу "Борошна слова", що витримала ряд видань. Незважаючи на надзвичайну спірність багатьох положень цієї книжки, досить далекої від марксизму, ми в А. М. Горького знаходимо такий відгук про неї:)"Про те, як я вчився писати" А. М. Горький, розбираючи свої невдачі, пише: "Мої невдачі завжди змушують мене згадати сумні слова поета: "Немає на світі борошн сильніше борошна слова". Але про це набагато краще, ніж я, говорить А. Г. Горнфельд у книжці "Борошна слова", виданої Держвидавом в 1927 р. Дуже гарну книжку цю я посилено рекомендую увазі "молодих товаришів по перу". (М. Горький. "Статті про літературу й літературну техніку". ГИХЛ, 1931 р. стор. 80.)

Слова Горького певною мірою доречні й стосовно теперішньої книги А. Г. Горнфельда. Вона містить у собі богатий, обраний з величезним знанням допиту, матеріал те історії роботи над своїми творами Ґете, Шиллера й Гейне

Але, на жаль, літературний^-літературний-історико-літературний метод А. Г. Горнфельда, в основному, належить до тої літературної спадщини, засвоєння якого повинне бути сугубо критичним. Він виріс на історичному схрещенні культурно-історичних елементів російської суб'єктивної школи Н. К. Михайлівського з потебнианством. Б теперішній роботі це позначилося в нечіткій постановці проблеми про роль так званого несвідомого елемента у творчості, про взаимоотношении між загальними естетическими поглядами досліджуваних трьох авторів і їхньою творчістю, у домінанті описового моменту над генетичним, навіть у тих випадках, коли це аж ніяк не диктувалося обмежувальним характером і рамками роботи

У вступі "Від автора" Горнфельд пише: "Завданням нашої буде огляд прийомів; це значить, що ні загальна історія розвитку художника, ні щиросердечні процеси, пов'язані з його творчістю, не будуть метою нашого розгляду. Технологічне завдання не є завдання психологічна; учачись будувати будинок, ми не маємо необхідності заглиблюватися в процес міркувань його архітектора, що проектував,".

Горнфельд усвідомить спірність такої аналогії й він обмовляється: "Однак, мистецтво поезії неоднорідно з інженерною роботою, ще менше однорідні їхні шляхи я прийоми. Там ми маємо певні матеріали, там стандартизований процес виробництва; там шаблон є метод корисного працівника. Тут він свідчить про бездарність, тут вся первісна й індивідуальне, тут теорія недостатньо багата загальпридатними й у той же час конкретними практичними висновками й наставляннями" (стор. Х1).

Виходить, що в плані навчання різниця між архітектором я письменником полягає в тім, що в архітектора можна навчитися робити стандартні будинки, тим часом як не можна навчитися? робити стандартних романів або поем

Але тут уже в самій аналогії допущена помилка. Це по-перше. А по-друге, у творчому процесі технологічне й психологічне завдання, як виражається Горнфельд, нерозривний друг від друга. І в області архітектури технічне відтворення по шаблоні певного типу будинку теж свідчить про бездарність наслідувача. Такого наслідувача вірніше було б зрівняти з ливарем, що відливає скульптуру по виготовленому скульптором зразку, чим з письменником, з художником. Талановитий учень будівельник, використовуючи отримані технологічні знання, творить нове, створює будинок, фабрику, які також містять у собі нове "первісне, індивідуальне", як "первісне, індивідуальне" містять у собі середній роман, середня поема

И в області архітектури теж не можна відірвати "психологію" від "технології". Численні проекти будівлі Палацу Рад відрізняються друг від друга по своїй "технології", тому що різно "психологічні завдання" творців цих проектів. Сама технологія будови в значній мірі залежить від психології авторів. Саме тому архітектурний стиль також обумовлений своїм класом і його ідеологією, саме тому історія архітектури також пов'язана з історією суспільних форм і цих суспільних форм визначається, як і історія, усяка інша ідеологія

Поготів не доводиться зараз доводити невіддільність технології й психології в області літератури

Еволюція літературних жанрів або зміна одних жанрів іншими, видозміна того самого жанру в історії літератури відбувалося й відбувається не в порядку технологічного вдосконалення й технологічних криз, а залежно від основних змін, що происшли в суспільстві, від тих конкретних функцій, виконанню яких література служила кожний раз

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector