Історія всесвітньої літератури. 18 століття. Карху е. Г. Фінська література

Історія всесвітньої літератури. 18век.
Карху е. Г. Фінська література

світовий лит. ім. А. М. Горького. - М.: Наука, 1983-1994. - На титл. л. изд.: Історія всесвітньої літератури: в 9 т.

Т. 5. -1988. - С. 271-273.

ФІНСЬКА ЛІТЕРАТУРА)-XVIII вв. у Фінляндії, що входила до складу Швеції, виникає культурний плин, відоме за назвою феннофильства. Воно було породжено пригнобленим положенням фінського народу, його мови й культури. Пануючими у Фінляндії були мови шведський і латинь, на фінському ж друкувалися переважно релігійні книги для церковних потреб.)"любов до фінського", прагнення прославити й підняти фінський народ, зробити його відомим культурному миру. Уживали перші спроби створити граматики фінської мови й словники, описати минуле й сьогодення країни. Історичні знання ранніх феннофилов були ще обмеженими, у їхніх творах істина сусідила з фантазією, загальний тон був підкреслено апологетичний. У книзі "Старий і новий Турку" (1700) Д. Юслениус ( 1676-1752), доводячи стародавність фінів, виводив їхнє минуле з біблійної міфології. Автор уважав, що в минулому у фінів була розвинена література, пам'ятники якої не дійшли, однак, до нащадків. Поряд з вимислом і перебільшеннями в книзі були сліди реальних спостережень. Наприклад, говорячи про надзвичайну любов фінів до поезії, Юслениус першим згадав про аллитерированном восьмисложном вірш, маючи на увазі фольклорний чотиристопний хорей (так званий розмір "Калевали").) країни; у поезію входить тема селянської праці й побуту (наприклад, вірш Г. Тудеруса "Одна прекрасна фінська пісня на честь і в славу селян", 1703); письмова поезія якоюсь мірою зближається з фольклорної (найбільш характерний приклад - опублікована в 1690 р. мессиада М. Саламниуса "Радісна пісня Ісу", у якій біблійний сюжет розроблений за законами фольклорної поетики).

Зміст феннофильства істотно змінюється в другій половині XVIII в., коли у Фінляндії одержують поширення просвітительські ідеї. Загальним з попередниками залишається інтерес до національної історії й культури, однак інтерес цей збагачується науково-критичним мисленням, антифеодальним по своїй соціальній спрямованості. Граничить із мифотворчеством апологія всього фінського переміняється строгим дослідженням, усвідомленням відсталості країни, прагненням сприяти її прогресу. Національні настрої приймають форму політичного сепаратизму ("Аньяльский змова" фінських офіцерів під час російсько-шведської війни 1788-1790 гг.).

Видним просвітителем був Х. Г. Портан ( 1739-1804), один із засновників культосвітнього суспільства "Аврора" (в 1770 р.) і першої фінляндської газети (в 1771 р. шведською мовою). Портана називають "батьком фінської історіографії", причому в історичних дослідженнях він вважав за необхідне використовувати також мову й народну поезію. Погляди Портана на історію народу і його культури означали рішуча відмова від теологічних подань. Для розвитку літератури велике значення мала його робота "Про фінську поезію", що виходила окремими випусками в 1766-1778 гг. Портан дав огляд усної й письмової финноязичной поезії, охарактеризував особливості живого побутування народних пісень, проаналізував їхню метрику. Фінам, за його словами, належало уразуметь, якими величезними фольклорними багатствами вони володіють. "Не тільки те ганебним уважаю, що природний фін нашої поезії не знає, але й те, що він не захоплюється нею". Використання літературою фольклорних традицій, як уважав Портан, убереже її від поверхневого наслідування іноземним зразкам. Разом з тим, піклуючись про розвиток і стабілізацію норм літературної мови, Портан застерігав від зловживання фольклорними діалектизмами. У цілому ж, писав він, у поезії багато чого залежить від індивідуального таланта, смаку, почуття міри. Знання правил і формальне версификаторство ще не створюють поезії - вона має потребу в змісті, без якого вона "схожа на коляску, оздоблену лише зовні, але усередині порожню". Портан цікавився також російським фольклором. Він був знаком з передмовою до французького перекладу поеми М. М. Хераскова "Чесменский бій", у якому втримувалися відомості про росіян билинах

З Фінляндією зв'язана рання творчість великого шведського поета Ф. М. Франсена ( 1772-1847). Він виховувався в будинку Портана, учився в університеті м. Турку, а по закінченні курсу вів там наукову й викладацьку роботу. Він привернув увагу не тільки шведських, але й фінських читачів картинами фінської природи, які він малював у дусі предромантических настроїв, характерних для його творчості. Йому навіть здавалося, що фінська природа "сама романтична". Під час своєї поїздки по країнах Європи Франсен писав з Гамбургу, що він ніде не знайшов "такої дикої романтичної краси, як у Фінляндії". Однак у його сприйнятті природи відсутній той національно-патріотичний аспект, що відрізняв творчість властиво фінських поетів

В 1776 р. А. Лицелиус почав спробу видавати газету фінською мовою, призначену безпосередньо для селянства, але вона проіснувала тільки рік. З поетів, що писали фінською мовою, виділяється X. Акрениус ( 1730-1798), автор збірника байок і ряду віршів, перший фінський перекладач "Марсельєзи". Збірник фінських загадок і дослідження "Фінська міфологія" видав К. Ганандер ( 1741-1790), відомий також своїми віршованими епітафіями. У віршованому посланні Портану, у якому Ганандер виразив віру в майбутнє фінської мови, він з гордістю писав, що, хоча ця мова прийнята вважати грубим і невиразним, у ньому найдеться вдосталь прекрасних і точних слів, щоб описати й зоряне небо, і земні справи людей. Свідченням цих можливостей фінської мови були якоюсь мірою поетичні досвіди самого Ганандера. Однак літературній фінській мові стояв ще чималий шлях розвитку, перш ніж ці можливості реалізувалися повною мірою.) на ґрунті національної культури. Запозичений із Франції, він був, за винятком творчості Хольберга й Далина, по більшій частині наслідувальним, однак недосконалість форми й стилю компенсувалося новизною національної проблематики, представленої в трагедіях, комедіях, епічних поемах і одах

Письменники 70-х років, що коштують у джерел літератури Нового часу, багато в чому відійшли від естетики класицизму. Не бачачи в тодішній буржуазній дійсності героїчного початку, вони протиставляли пишномовності запозичених жанрів комедію з героями-простолюдинами й анакреонтическую лірикові. Перші спроби створити національну епопею, опираючись на классицистические зразки, не були вдалими

Якщо заслуга скандинавського класицизму складається у звертанні до рідної мови, у нормалізації й подальшій його розробці, то поети предромантического періоду ширше залучали матеріал зі своїх національних культур. Продовжуючи демократичні традиції Хольберга й Бельмана, вони підготовляють новий етап датської й шведської літератури й становлення норвезької й фінської літератури в наступному сторіччі, в епоху романтизму, відзначену появою великих індивідуальностей загальноєвропейського й світового значення

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector