Калашникова Н. Б. Розумний погляд «Голландського спостерігача» Юстуса ван еффена

Калашникова Н. Б. Розумний погляд «Голландського спостерігача» Юстуса ван еффена

віяння моди диктували французи.)"Виникнення публіцистики в Нідерландах пов'язане з ім'ям Юстуса ван еффена"[1]. Дійсно, він був свого роду першопрохідником щодо цього на нідерландському ґрунті. Але почав він свою діяльність французькою мовою. Як відзначають деякі дослідники: "йому випало сумнівне щастя ставитися до двох літератур: французької й нідерландської". Породжений в 1684 році, ван еффен починає свою літературну кар'єру відносно пізно, в 1711 р. Його письменницьке життя для французької літератури закінчується в 1731 році, у цей же час його відкривають для себе співвітчизники, що читають рідною мовою. Такий перехід із французького на нідерландський високо оцінює цілий ряд дослідників (W. J. B. Pie), розглядаючи його французьку спадщину як джерела європейської Освіти. З іншого боку, його роботи рідною мовою крім первооткривательства мають цілий ряд моментів, істотних для розвитку теорії й практики публіцистики в Нідерландах і становлення вітчизняної літературної критики як такий.) справа з якимось "культурним" провідником, що зв'язував історичні й літературні традиції. Адже саме завдяки ван еффену французи, ще до Вольтера, познайомилися з англійською літературою : оглядова, аналітична журналістика порівнянна з науковою працею. Тільки вчений має можливість найдокладнішим образом розглядати предмет вивчення з усіх боків. А журналіст, у свою чергу, зобов'язаний представити суть проблеми в досить обмеженому обсязі тексту. Як говорив Дефо: "для автора це щось нове "легкий виклад" не перетворити в пародію. Необхідність збереження рівноваги між сутнісним умістом і способом подачі матеріалу зобов'язувало автора з неймовірною старанністю підходити як до вибору язикових засобів, так і до вибору предмета обговорення. Прихильність читацької аудиторії могла бути гарантована тільки у випадку правильно витриманого співвідношення дійсності з вигаданими показовими прикладами й "дозою" повчального коментарю. Популярність видання полягала ще й у тім, що, критикуючи певні сторони громадського життя й суспільної думки, ван еффен старанно уникав скочування до трансляції загальних місць, у зв'язку із чим матеріал завжди мав певну новизну.) тематику подаваного матеріалу. Основними розроблювальними темами стали: либертинизм, філософія й національні патріотичні почуття. Розглядаючи проблему либертинизма, ван еффен і вмінню відокремлювати їх від величезної кількості мнимих прихильників, що випливають винятково віянням моди. Щодо цього журнал являв собою орган реформаційної Освіти, для прихильників якого протиріччя між розумом і вірою були відсутні. Пізніше ван еффен зведе воєдино свої доводи в захист християнства й в 1726 році опублікує есе на 140 сторінок за назвою "Reflexio). В 1712 році в журналі звучить наступний, на думку ван еффена, не менш значиме питання: хто такий щирий філософ. Він настійно рекомендує читачам відволіктися від існуючого подання про те, що філософом можна називати людини, що освоили якийсь корпус наукових праць, або ж того, хто хоч якоюсь мірою знаком із творами Аристотеля, Платона, Декарта й Локка. Відтепер їм проголошується інший підхід: філософ . У такий спосіб складалася трибуна для обговорення злободенних суспільних проблем, які хвилювали "освічену" аудиторію. Почавши з того, що Л. Пінський називає "агітаційним" мистецтвом[3], ван еффен незабаром приходить до думки, що такі проблеми, як почуття патріотизму, естественнее було б розглядати йому як представникові свого народу й з ним же ділитися умовиводами. Ще у своїх французьких журналах він торкається теми французького впливу на культуру Європи й Нідерландів, але, визнаючи її велич і міць, категорично відмовляється від розхожої думки про перевагу французької цивілізації. Пізніше, у виданнях рідною мовою, він розів'є цю думку, запропонувавши читачам помізкувати, чи дійсно культурні й літературні досягнення Франції повинні стати нормою й зразком для розвитку власної, національної культурної традиції. І вже зі співгромадянами доходить висновку про високу цінність самостійного розвитку нації, про необхідність вирощування "національних сил" для зміцнення культурного авторитету країни

У своєму франкомовному "Le Misa). Там і друкуються замітки під загальною назвою "Reflexio). Але не на нідерландському, а французькою мовою. Як визнавався сам ван еффен: "Buite). Ця саме значне його дітище рідною мовою. Віра в розум і розсудливість співгромадян підкріплює ідею створення якогось дискусійного друкованого органа, де кожний мав би право виступити із власною думкою й попрактиковаться в листі. Маючи за плечима вже досить великий редакторський досвід, ван еффен знову випускає журнал самостійно, припускаючи, що незабаром його обов'язком стане лише відповідати на листи читачів. Акцент його інтересів зміщається зі спроб принести користь суспільству шляхом подачі легких повчальних історій і їхнього аналізу на формування цілком конкретних практичних навичок співвітчизників. Навички ці, приблизно, повинні були полягати в наступному: уміння виражати свою точку зору й аргументовано неї відстоювати, підтримувати дискусію на насущні теми, а саме головне, уміння аналітично підходити до будь-якому явищу природи, науки, культури й суспільства. При цьому ван еффен наполягав на тому, що перш, ніж сформувати свою точку зору, випливало докладно й детально знайомитися із предметом обговорення. Необхідність утворення й самоосвіти повинна була стимулюватися редакційними замітками нового видання. Цілком у дусі XVIII століття. Чи не ця причина спонукала Вольтера завідувати відділом історії й релігії в "Енциклопедії" Дідро й Дrsquo;Аламбера.

Проте, якими б прекраснодушними й идеалистичними не здавалися мети, поставлені ван еффеном, видання дуже незабаром перетворилося в популярний центр обміну кореспонденцією. Очікуване стало відкриттям у суспільному житті. Ван еффен почав активно залучати до участі в полеміці молодих письменників. Читацька аудиторія видання, що продавалося тисячними тиражами, відрізнялася від тої, котра цікавилася "Мізантропом". Останній був популярний серед франкоговорящих голландців і іммігрантів. "Голландський спостерігач" читався широкою громадськістю. Перевагою було й те, що він видавався національною мовою, і те, що журнал писався доступно для широкої публіки ("zo). От що писав про нього В. Ошис: "На сторінках "Голландського глядача" еффен у демократичному тоні розмовляв із читачем на самі різні теми: про стани й виховання, про старий редерейкерах і нових пуристів з ученої верхівки, про французьку моду й нідерландську літературну мову, відстоюючи або засуджуючи предмет суперечки з позицій "незмінних принципів розуму". Розважливість, повчальність і тенденційність еффена "Голландського спостерігача" були різноманітніше, ніж в "Мізантропі", але принциповим залишався той же підхід: із самого початку своєї журналістської кар'єри ван еффен пропонував всій мислячій публіці встати на позиції вільнодумства й вільнодумства на благо своєї країни і її інтересів. Здається, ми можемо називати самого ван еффена "голландським спостерігачем", оскільки він був єдиним рупором своїх ідей, відстоюючи їх у полеміці із широкою громадськістю й, що складніше, із представниками церковних верхів. Представники Реформації обвинувачували його в підриві церковних підвалин, гоніння на журнал були те саме що теперішній "полювання на відьом", неодноразово магістратура розглядала численні позови проти видання. Ван еффен, до кінця життя залишаючись відданим патріотом "Misa