Каліграфічне написання великих букв українського алфавіту

Мета: закріплювати навичку каліграфічного письма; вчити добирати слова, близькі за значенням; розширю-вати лексичний запас учнів; продовжувати формувати Вміння переказувати; виховувати уважність, кмітливість. ХІД УРОКУ I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання 1. Перевірка домашнього завдання (вправа 13) — Що, на вашу думку, доброго, а що — поганого в Юрковому Вчинку?

— У виділених словах назвіть звуки, охарактеризуйте їх — Перекажіть текст. 2. Хвилинка чистопису (вправа 14) — Згадайте великі букви українського алфавіту. Прочитайте їх, пра - Вильно називаючи. — Повчіться писати великі букви. Підкресліть ті, які писати було Найважче. — Прочитайте слова в рамці. Поміркуйте, чому вони об'єднані. — Так, і слово буква, і слово літера називають письмовий знак, що Позначає звук або сполучення звуків мови. Наведіть приклади звуків І відповідних букв, літер. ;"" III. Повідомлення теми й мети уроку — Сьогодні будемо закріплювати вміння каліграфічно писати, вчити - Мемось добирати близькі за значенням слова і з'ясуємо значення слова Ґанок, запам'ятаємо правильну його вимову та правопис. IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу 1. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 15) — У правому і лівому стовпчиках знайдіть слова, які відрізняються одним звуком. — Запишіть слова парами і підкресліть у них різні букви. Усі слова Пишіть з великої літери. — Прочитайте слово в рамці. Скажіть, що воно означає. — Справді, ґанок — це побудова біля входу в будинок із майданчиком, На який ведуть східці. Складіть речення зі словом ґанок, запишіть. 2. Робота зі скоромовкою (вправа 17) — Вимовте кілька разів попарно приголосні звуки [р] — [л], [л] —[р]. Прочитайте скоромовку. Повторіть її кілька разів, щоразу приско Рюючи темп. — Які приголосні найчастіше трапляються в цій скоромовці? — Скільки разів ужито голосний звук [і]? У якій літері цей звук < заховався»? 3. Фізкультхви линка 4. Групування синонімів (вправа 16) — Згрупуйте і запишіть однакові за значенням слова. — Яке слово зайве? Прочитайте його ще раз і запишіть. Запам'ятайте правильну вимову й написання. 5. Робота із загадкою (вправа 18) — Прочитайте й відгадайте загадку. — Вимовте голосні звуки в словах-відгадках. — Назвіть ті звуки і літери, якими ці слова різняться. — Запишіть слова-відгадки. На яке питання відповідає кожне з них? 6. Гра «Знайдіть зайве слово» — Знайдіть зайве слово і складіть із ним речення. 1) Юнак, хлопець, дідусь, молодик. 2) Будинок, човен, хата, дім. 3) Книга, підручник, аркуш, посібник. 4) Великий, гігантський, велетенський, новий. 5) Бігати, мотатися, чистити, гасати. — За якою ознакою ви обирали «зайве» слово кожного рядка? («Зайве» Слово не є близьким за значенням до решти слів. ) V. Підсумок уроку — Розкажіть абетку. Запишіть кілька літер парами — велику і малу. — Усно доберіть близькі за значенням слова до слів праця, буря. — Запишіть слова, вимову і правопис яких ми сьогодні вивчили. VI. Домашнє завдання Повторити словникові слова; вправа 19.