Катарський И. М.: Смоллетт, Тобайас Джордж

Катарський И. М.: Смоллетт, Тобайас Джордж.

ЛЛЕТТ (Smollett), Тобайас Джордж (березень 1721, Далкхорн, Дамбартоншир, - 17. IX. 1771, Ливорно) - англ. романіст. Виходець зі збіднілої шотл. дворянської сім'ї. По закінченні школи став учнем аптекаря в Глазго. В 1740 брав участь як помічник суднового хірурга у війні з Іспанією. Життєвий досвід цього років відбився в його творчості. Перший лит. досвід С. - трагедія "Царевбивство" ("The regicide", 1739, опубл. 1749) була відкинута лондон. театром. У сірий. 40-х рр. С. стає проф. літератором. Уже перші романи висунули його в число провідних письменників Англії століття Освіти: "Пригоди Родрика Рендома" ("The adve), "Пригоди Перигрина Пикля" ("The adve). У цих романах позначилося критич. відношення до просветит. оптимізму. Як реаліст і сатирик, С. виявляється нерідко язвительнее й "злее" свого старшого сучасника - Филдинга. У романах С. на перший план виступають крутійство й егоїзм як властивості, властиві чи не всім людям. Він не схильний вірити в доброту "людської природи". Його головних героїв навіть із застереженнями не можна віднести до т.зв. положит. образів. Сатирично зображує С. сцени жорстокого звертання із хворими матросами ("Родрик Рендом"), продажних політиканів ("Перигрин Пикль"). Люди з народу в його романах - жертви голоду, убогості, сваволі. С. охоче прибігає до карикатури, гротеску й набагато рідше до м'якого гумору (коммодор Траннион в "Перигрине Пикле").)"Пригоди графа Фердинанда Фетома" ("The adve), "Пригоди сера Ланселота Гривза" ("The adve), перший з до-рих передвіщає т. н. "готичний роман" кінця 18 в., а другий - манеру сентименталістів.)- епістолярний роман "Подорож Хамфри Клінкера" ("The expeditio), де зображена Англія початку промишл. перевороту, різкі контрасти багатства й бідності. Недо-Рими істот. сторонами цей роман передвіщає роман сентименталізму.)- 60-х рр. С. редагував журнали "Critical Review" ("Критичний огляд"), "British Magazi), "The Brita). С. також належать: "Історія Англії" ("Complete history of E), що продовжує працю історика Д. Юма; "Дорожні замітки про подорож по Франції й Італії" ("Travels through Fra), вірші ("Сльози Шотландії", 1746, "Ода до Незалежності", изд. 1773), сатира "Історія й пригоди атома" ("The history a); англ. пров. "Жиль Блаза" (1749) А. Лесажа й "Дон Кихота" (1755) Сервантеса, в 1761-74 произв. Вольтера

Соч.: Works. Ed. by G. Sai), 1926; у рос. пров. - Пригоди Родрика Рендома. [Послесл. Р. М. Самарина], М., 1949; Подорож Хамфри Клінкера. [Предисл. А. Елистратовой], М., 1953; Пригоди Перигрина Пикля, [Предисл. А. Елистратовой], М., 1955.

Літ.: Життя й соч. Т. Смоллета, "Сучасник", 1855, № 3; Лазурский В. Ф., Смоллет, у кн.: Під прапором науки. Ювілейний сб. на честь Н. И. Стороженко, М., 1902; Історія англ. літ-ри, т. 1, в. 2, М. - Л., 1945; Аникст А., Історія англ. літ-ри, М., 1956; Шейнкер В. Н., Роман Т. Смоллета "Пригоди графа Фердинанда Фетома", "Уч. зап. БРЕШУ. Серія филологич. наук", 1957, в. 37, № 234; його ж, Роман "Пригоди Перигрина Пикля" і деякі худож. особливості сатири Смоллета, "Уч. зап. Мурманськ. пед. ін^-та. Серія ист. - филологич.", 1958, в. 2; Елистратова А. А., Англійський роман епохи Освіти, М., 1966; Melville L., The life a).

И. М. Катарський.