загрузка...

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу, у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин

Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу, у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин.
1. Фенотип - сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак, особливості функціонування організму. Генотип - сукупність генів, які організм одержує від батьків.


2. Залежність прояву генотипу, впливу генів на формування фенотипу від умов середовища. Модифікаційна мінливість - зміна фенотипу, не пов'язане зі зміною генотипу. Приклад: розрізану уздовж одну половину кореня кульбаби вирощували в горах, а іншу на рівнині. У горах з її виросло рослину із дрібними листами, низьке, а на рівнині високе, з великими листами. Причини розходжень - вплив умов середовища (при однаковому генотипі).


3. Межі модифікаційної мінливості - норма реакції. Широка норма реакції: значні зміни ознаки, наприклад, набридши молока залежно від годівлі, відходу; вузька норма реакції, незначні зміни ознаки, наприклад, жирності молока, фарбування вовни. Зміни фенотипу, викликані змінами навколишнього середовища, не ведуть до зміни генотипу.


4. Спадкування норми реакції організмом, причина зміни норми реакції - зміна генотипу. Формування фенотипу - результат взаємодії генотипу з умовами середовища.


5. Пристосувальне значення модифікаційної мінливості для збереження й процвітання виду.


6. Застосування знань про модифікаційну мінливість у сільському господарстві. Приклад: родючий ґрунт, гарний відхід для реалізації генотипу високопродуктивних сортів рослин. Прояв ознак порід великої рогатої худоби, свиней, овець тільки при дотриманні раціону годівлі, правил догляду за тваринами. Порушення наукової технології вирощування рослин і тварин - причина зниження їхньої продуктивності.

  • Модифікаційна мінливість, її значення в житті організму. Закономірності модификаци-онной мінливості. Норма реакції
  • Модифікаційна мінливість, її значення в житті організму. Закономірності модификаци-онной мінливості. Норма реакції. 1. Мінливість - загальна властивість організмів здобувати нові ознаки в процесі онтогенезу. Неспадкоємна, або модифікаційна, і спадкоємна (мутаційна й комбинативная) з менчивость. Приклади неспадкоємної мінливості: збільшення маси людини при рясному харчуванні й малорухомому способі життя, поява засмаги; приклади спадкоємної мінливості: біле пасмо волосся в людини, квітка бузку з п'ятьома пелюстками. 2. Фенотип - сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак, процесів
  • Мінливість
  • РІРО Мінливість Мінливість — властивість живих організмів існувати в різних формах. Мінливість поділяють на спадкову (генотипічну) і неспадкову. Модифікаційна мінливість виникає під впливом зовнішнього середовища. Спадкова мінливість пов’язана із зміною генетичного матеріалу. Усі ознаки організмів можна умовно поділити на якісні та кількісні. Перші встановлюються описовим шляхом (забарвлення шерсті, форма тіла, статеві відмінності), другі визначаються шляхом вимірювання (несучість, маса насіння, плодів, удій і т. д. ). На розвиток кількісних ознак дуже впливає
  • Агроценоз (агроекосистема), його відмінність від біогеоценозу. Круговорот речовин в агроценозе й шляхи підвищення його продуктивності
  • Агроценоз (агроекосистема), його відмінність від біогеоценозу. Круговорот речовин в агроценозе й шляхи підвищення його продуктивності. 1. Агроценоз (агроекосистема) - штучна система, створена в результаті діяльності людини. Приклади агроценозов: парк, поле, сад, пасовище, присадибна ділянка. 2. Подібність агроценоза й біогеоценозу, наявність трьох ланок: організмів - виробників, споживачів і руйнівників органічної речовини, круговорот речовин, територіальні й харчові зв'язки між організмами, рослини - початкова ланка ланцюга харчування. 3. Відмінності агроценоза від біогеоценозу: невелике число видів
  • Зміни в біогеоценозах. Причини зміни біогеоценозів. Охорона біогеоценозів – головний шлях збереження видів
  • Зміни в біогеоценозах. Причини зміни біогеоценозів. Охорона біогеоценозів - головний шлях збереження видів. 1. Біогеоценоз - відносно стійка екосистема, що існують десятки, сотні років. Залежність стійкості біогеоценозів від розмаїтості видів, їхньої пристосованості до спільного перебування, від саморегуляції, круговороту речовин. 2. Зміни в біогеоценозах - зміна чисельності популяцій, її залежність від співвідношення народжуваності й загибелі особин. Фактори, що впливають на це співвідношення: зміна екологічних умов, їхнє сильне відхилення (для тварин - кількість
  • Гетерозис, полиплоидия, мутагенез, їхнє використання в селекції. Причини використання гібридних насінь кукурудзи, бройлерних курчат у сільському господарстві
  • Гетерозис, полиплоидия, мутагенез, їхнє використання в селекції. Причини використання гібридних насінь кукурудзи, бройлерних курчат у сільському господарстві. 1. Використання в селекції явища гетерозису - гібридної сили, що проявляється в підвищенні життєздатності й продуктивності гібридів. Способи одержання гетерозису: 1) примусове самозапилення перекрестноопиляемих рослин (або близкородственное схрещування тварин) для перекладу більшості генів у гомозиготний стан; 2) схрещування гомозиготних особин різних ліній, одержання гібридів, у яких більшість генів переходить у гетерозиготний стан, у
Вы ознакомились с сочиненинием на тему: Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу, у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин