Сатиричне зображення чиновництва в комедії Н. В. Гоголя «Ревізор» Ревізор Гоголь Н. В

Сатиричне зображення чиновництва в комедії Н. В. Гоголя «Ревізор» Комедія Н. В. Гоголя "Ревізор" є одним з найбільш яскравих драматургічних добутків російської літератури XIX століття. Автор продовжив традиції російської сатиричної драми, основи якої були закладені в комедіях Фонвізіна "Недоук" і Грибоєдова "Горе від розуму". Комедія "Ревізор" являє собою глибоко реалістичний добуток, у якому знайшли відбиття пороки помещичье-чиновной системи Росії тридцятих років XIX століття. Важливе місце в системі персонажів комедії займають чиновники, що населяють повітове місто. Це збірний, узагальнений образ, виведений сатирично, тому що містить у собі все негативне в політичній системі Росії того часу. В "Авторській сповіді" письменник указував, що він "зважився зібрати в одну купу все дурне в Росії, яке він тоді знав, всі несправедливості". Гоголь задумав узагальнити в задуманій комедії найбільш яскраві пороки сучасного йому державного правління Автор своєю комедією затвердив нову думку в російській літературі - не виконавці, а самі закони, весь уклад існуючого ладу винуваті в тім, про що повідало добуток великого майстра Так, Городничий виправдує свої гріхи словами: "Не я перший, не я останній, всі так надходять". Головне місце серед чиновників повітового міста відведене Городничему - Антонові Антоновичу Сквознику-Дмухановскому.

Гоголь в "Зауваженнях для панів акторів" дав істотні характеристики кожного з головних діючих осіб комедії. Так, автор характеризує Городничего: "Хоч і хабарник, але поводиться солідно". Більш повно цей образ розкривається в мовних характеристиках самого персонажа. Солідний герой і розмова веде солідний, розміряний.

Він породжений середовищем, нею же й вихований. Городничий - образ всієї державної влади сучасної Гоголю Росії. Він знає, що грішно, ходить у церкву, думає, що у вірі твердий, помишляет коли-небудь покаятися. Але великий для нього спокуса не пропустити того, "що пливе в руки".

Із приїздом ревізора, обманюючи сам себе, він плекає надію потрапити в генерали. Наділяючи героя природними слабостями, автор робить його більше людяним і тим піднімає над іншими персонажами п'єси. У момент прозріння він кидає в особу чиновникам і в зал: "Нічого не бачу: бачу якісь свинячі рила замість осіб, а більше нічого...", "Чому смієтеся? Над собою смієтеся!.." Не менш грішний у хабарах суддя Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин. Він зайнятий собою й своїм розумом, і безбожник тільки тому, що на цьому поприщі є простір "виявити себе". Він має величезну пристрасть до псового полювання. Про культурний рівень персонажа ми можемо судити по зауваженню автора: "Людина, що прочитала п'ять або шість книг і тому трохи вільнодумна".

Колезький асессор говорить, "як стародавні годинники, які колись сичать, а потім б'ють". До головних героїв ставиться й надвірний радник Земляника. Для більшої типізації Гоголь порушує звичайну структуру правління повітового міста. Посада Земляники - піклувальник богоугодних закладів - була тільки в губернських містах, а не в описуваному автором повітовому місті. Це людина товстий, "але шахрай тонкий". Він помишляет тільки про те, як би показати себе Так, доглядач училищ Лука Лукич Хлопов, титулярний радник, "наляканий частими ревизовками й доганами невідомо за що", "дуже послужливо й метушливий". Посада надвірного радника й поштмейстера займає Іван Кузьмич Шпекин. Це простодушний до наївності й дурості людин, що дивить на життя як на збори цікавих історій, які він прочитує в що роздруковуються имписьмах.

Серед чиновників повітового міста видне місце займає Іван Олександрович Хлестаков, дрібний чиновник з Петербурга, якому треба у своє село по виклику батька. Це дурний, легковажний колезький реєстратор, "років двадцяти трьох", "як говорять, без царя в голові". Слова з вуст цього парубка "вилітають зовсім зненацька". Значною особою він став завдяки загальній силі страху, що охопила чиновників перед розплатою за вчинені гріхи. Він майстерно бреше й сам вірить у свою брехню, бажаючи покрасоваться перед благодушно слухають йому повітовими чиновниками.

Сам Гоголь уважав роль Хлестакова найбільш складної вкомедии. До числа чиновників повітового міста можна віднести й другорядних персонажів комедії. Це почесні громадяни, відставні чиновники: Коробкин, Люлюков, Растаковский. Число чиновників в "Ревізорі" не обмежено тільки діючими особами. До них ставляться також і другорядні персонажі. Теперішній ревізор з Петербурга, засідатель у суді, Андрій Іванович Чмихов, костромські й саратовские чиновники доповнюють портрети сценічних героїв Для образів чиновників, сатирично виведених в "Ревізорі", характерні загальні, типові риси. Це й дух сімейності (всі чиновники зв'язані круговою порукою), і хабарництво ("Дивися, не по чині береш"), у відношенні якого існує стругаючи субординація, і відношення до державної служби як до можливості поживиться за чужий рахунок, і невиконання своїх прямих обов'язків. Для всіх чиновників характерно дозвільне времяпрепровождение, неуцтво, невисокий культурний рівень, почуття страху перед вищестоящими, зневажливе відношення до народу.

Положення людини в суспільстві визначається чином При описі миру хабарників і казнокрадів Гоголь використовував різні засоби створення образів чиновників. Наприклад, авторські ремарки, мовна характеристика персонажів, учинки героїв, листа Андрія Івановича Чмихова, у яких з усією повнотою розкривається образ Городничего, листа Хлестакова до Тряпичкину. Значеннєву характеристику містять і прізвища персонажів п'єси: Хлестаков, Сквозник-Дмухановский, Суниця, Гибнер. У своїй комедії Гоголь не вивів жодного позитивної особи. Єдиним позитивним героєм комедії є сміх, за допомогою якого автор викриває й висміює мир казнокрадів, позбавлених совісті й усякої відповідальності Образи чиновників, представлені в комедії Н.

В. Гоголя, відіграють важливу роль у розкритті ідейно-художнього задуму автора. З їхньою допомогою драматург викриває не тільки чиновництво повітового міста, але й всю бюрократичну систему Росії.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector