Волгін. Розвиток суспільної думки у Франції в XVIII в. VI. Переддень революції

Волгін. Розвиток суспільної думки у Франції в XVIII в.
VI. Переддень революції.

наближення до революції число політичних трактатів і брошур. Ворожі феодалізму й абсолютизму настрою офарблювали історичні й філософські праці. Політичні сюжети проникали в художню литфатуру. У настанні на позиції старого соціально-політичного порядку брали участь всі види літературної зброї.)"Дух законів" і "Суспільний договір" різко виділяються серед політичної літератури XVIII століття. Однак у справі руйнування авторитету теорії "божественного" походження монархії й "історичних" феодальних прав зіграли також дуже більшу роль мислителі "другого рангу" - публіцисти й популяризатори Значна частина літературних творів, прямо або політичні питання, що побічно зачіпала, обмежувалася критикою окремих частковостей політики абсолютизму. Ця критика найчастіше дуже різка; але основних принципів абсолютизму й феодалізму вона не стосувалася. І все-таки вона становить великий інтерес як симптом наростаючого збурювання проти віджилий свій час соціального й політичного ладу. Які б не були наміру цієї групи письменників, своєю боротьбою із приватними зловживаннями вони будили політичну думку й сприяли розхитуванню основ старого порядку. Політичній свідомості буржуазії було неважко встановити зв'язок між приватними незручностями режиму й відсталістю його принципових основ.)"століття освіти". Вольтер не був політичним теоретиком. Він був, як ми знаємо, дуже помірним у своїх політичних побажаннях. Він боявся участі в політичному житті широких народних мас. Однак його різка критика християнства й божественного походження влади, захист природних прав особистості, волі совісті й волі думки, рівності громадян перед законом, популяризація англійських установ сприяли з'ясуванню політичних завдань майбутньої революції не менше, ніж глибокодумні й малодоступні міркування "Духа законів" або "Суспільного договору". Точно так само політичне значення "Енциклопедії" визначається не тільки викладеними вище політичними статтями. Зроблене "Енциклопедією" розтрощення всіх старих авторитетів, пропаганда необмежених прав людського розуму розривали старі пута політичних забобонів не в меншій мері, чим забобонів релігійних, намічали нові віхи політичної думки не в меншій мері, чим думки філософської.)"Енциклопедії" - це, звичайно, явище, виняткове по універсальності свого впливу. Але справі політичної пропаганди служили й такі багатотомні історичні роботи, як "Філософська історія обох Індій" Рейналя, і романи Мерсье, і геніальні комедії Бомарше

Політичні письменники середини XVIII століття - Монтеск'є, енциклопедисти, Руссо - у пошуках зразка "вільного" держави зупиняли своя увага або на Англії, або на Женеві. Мабли в останніх своїх добутках мав уже можливість урахувати досвід не тільки англійської конституційної монархії й старих європейських республік, але й З'єднаних Штатів, що утворилися на його очах Північноамериканських. Він дуже співчуває молодій республіці, однак ставиться критично до ряду її встановлень, оскільки вони не відповідають сформованим уже раніше принципам його доктрини (наприклад, до системи прямого обрання посадових осіб народом). Набагато більший вплив зробила американська революція на більше молоде покоління французьких політичних письменників. Конституції окремих штатів з їхніми деклараціями прав, Декларація незалежності, нарешті, конституція Сполучених Штатів зробили у Франції велике враження. В американських конституційних документах були у відомому змісті підведені підсумки процесу розвитку буржуазної політичної думки XVII- XVIII століть; основні її висновки були оформлені в цих документах як норми діючого державного права. Їхні теоретичні основи не являли собою нічого нового: вони були дані англійською буржуазною революцією XVII століття, англійськими політичними теоретиками XVII-XVIII століть, частково теоретиками французькими (ідея невідчужуваних прав людини, народного суверенітету, поділу влади й т.д.). Але факт юридичного оформлення положень, які до того знаходили місце лише на сторінках політичних трактатів, сам по собі мав величезне історичне значення, особливо для буржуазії Франції - країни, що стояла на порозі буржуазної революції. Американські документи давали саме те, чого не могли дати великі французькі теоретики, - не теоретичні аргументи, а практичні зразки

Значна частина конституцій Північноамериканських Штатів, як і федеральна конституція, були перекладені на французьку мову й могли, таким чином, безпосередньо впливати на французьку буржуазну суспільну думку. Але поряд із цим безустанну пропаганду американських порядків вели й французькі публіцисти 80-х років, майбутні діячі революції.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector