Бабух С. Кольридж Самюель Тейлор. Літературна енциклопедія

Бабух С.: Кольридж Самюель Тейлор. Літературна енциклопедія.

«вільнодумство», читав у Брістолі лекції на політичні й історичні теми, видавав брошури й журнал «Страж» (вийшло 8 номерів). поліція, Що Стежила за ними, знайшла, що молоді люди не небезпечні.

У співробітництві із Соути Кольридж написав трагедію «Падіння Робеспьера», у художнім відношенні досить слабку. Але незабаром друзі розчарувалися у Французькій революції, а разом з нею й в «старій Європі» і вирішили їхати в «вільну Америку», щоб організувати там комуну «без царів, попів і слуг», до-рую ДО. мав намір назвати «Пантисократия». Поїздка не відбулася через відсутність засобів. Слідом за цим для К. наступив період остаточного розчарування у всіх революційні й просвітніх ідеалах «Перша реакція проти Великої французької революції й пов’язаного з нею просвітнього руху була природна, — говорить К.

Маркс, — намагалися бачити все в середньовічному романтичному світлі. Друга реакція полягає в тому, що починають звертати увагу на первісні часи, минаючи середньовіччя» («Лист до енгельсу», 25/III 1868). Романтиком, що мріяв піти в первісні часи й збіглої з головою в середньовіччя, і був К. В 1787 він видає сб. «Поеми на різні теми», спільно ж з Вордсвортом — сб. «Ліричні балади», куди входить його знаменитий «Старий моряк».

Період творчого підйому К. тривав не більше двох років, протягом до-рих поетом були створені кращі його добутки. На засоби меценатів К. їздив у Німеччину, де слухав лекції в Геттингенском університеті, вивчав літературу й філософію. З поетів особливо захоплювався Шиллером, перший перевів «Валленштейна» на англійський яз. (переклад дотепер уважається кращим). «Розбійники» лягли в основу його драми «Каяття».

З філософів вивчав Канта й Шеллинга. Після повернення до Англії К. відкрив в «Королівському інституті» цикл лекцій об літ-ре й прочитав свій знаменитий курс про Шекспіра в «Лондонському філософському суспільстві».

Почав писати більшу автобіографію, до-раю поступово перейшла у виклад романтичної естетики. Як художня творчість К., так і його критичні, публіцистичні й філософські роботи, що носять сліди великого розуму, мають фрагментарний характер Більша заслуга К. у тім, що він зумів в «Старому моряку» перебороти «романтизм кошмарів і жаху» Ганни Радклиф, Вальполя й Монк-Люиса. Хоча цей добуток написаний у стилі середньовічної балади, але в ньому майже відсутні улюблені готичними романтиками архаїзми, за допомогою до-рих звичайно створювалася стилізація під середньовіччя.

Люди, корабель і природа в «Старому моряку» — не середньовічні, картини буяють жахами, але жахами реальними, не надуман-ходульними. К. в «Старому моряку» — романтик-реаліст, але в «Кристабель» і » Кубла-Хан» він дуже близький до романтизму «кошмарів і жаху».

Тут відсутній той психологічний реалізм, до-рим блищить кожний рядок «Старого моряка». Біографи відзначають, що К. приймав більші дози опіуму й » Кубла-Хан» є записом його хворобливих бачень під впливом наркотику К. належав до декласованої буржуазної інтелігенції, вів богемний спосіб життя. Почавши свою діяльність революціонером, К. скінчив її монархістом, реакціонером, богословом-містиком. В епоху загостреної класової боротьби між дворянством і великою буржуазією дрібна буржуазія не могла зайняти самостійної позиції, і ідеологія її носила плутаний, еклектичний характер.

Такий і К. у своєму світогляді й творчості. Він не зміг примкнути до дворянського романтизму Вордсворта або В.

Скотта, не примкнув і до романтизму аристократії, що декласується, Байрона. Творчість його — явище проміжне. К. частково схвалювали представники найрізноманітніших романтичних напрямків.

Багато дослідників уважають його «патріархом романтизму». Це почасти вірно. Все-таки К. коштує особняком у сучасній йому англійської літ-ре завдяки своєму глибокому психологічному реалізму Об літ-ом оточенні ДО. — див.

«Озерна школа». «Старий матрос» Ф. В.

Міллером (» Биб-Ка для читання», 1851, т. CVIII.; перепеч.

: в 2-й частини його «Віршів», М., 1873, і в Гербеля — див. нижче), Н. Л. Пушкаревим («Світло й тіні», 1878) і А. Коринфским (СПБ.

, 1894, під назв. «Старий моряк», з мал.

Г. Доре, і поздн. изд.

, СПБ., 1897); Уривок з «Кристабель», з. И. И.

Козлов («Син батьківщини», 1823, № 18; перепеч. у його «Полн.

собр. сочин. «, СПБ.

, 1802, і ін. изд., і в Гербеля — див. нижче); Гербель П.

В. , Англійські поети в біографіях і зразках, СПБ., 1875; Coleridge S. T., Poetical worts, Ed. by Rossetti, 1871; Poetical works, Ed.

by J. D. Campbell, 1929. II.

Брандес Г., Головні плини літератури XIX в., Англійська література, з. В.

Неведомского, М., 1893; Загальна історія літератури, під ред. В. Ф.

Корша й А. Кирпичникова, СПБ. , 1892; Дружинін А. В., Собр. сочин., тт.

IV і V; Історія західної літератури XIX в., під ред. Ф. Батюшкова, т. I; Фриче В.

М., Поезія кошмарів і жаху, М., 1912; Жерлицин М. , До льридж і англійський романтизм, Одеса, 1914; Розанов М. Н.

, Нариси історії англійської літератури XIX в., Гіз, М.

, 1922. Досвід систематизації філософських навчань К. : Mill J. S., Dissertatio»Me», 1884; Bra