Читаючи роман «Євгеній Онєгін»

Роман «Євгеній Онєгін» писався Пушкіним протягом 8 років. У ньому описуються події першої чверті XIX століття, тобто час створення й час дії роману приблизно збігаються. Читаючи його ми розуміємо, що роман є унікальним, адже раніше у світовій літературі не існувало жодного роману у віршах. Лисичанський жанр добутку припускає переплетення двох сюжетів — епічного, головні герої якого Онєгін і Тетяна, і ліричного, де головний герой — персонаж, називаний Автором, тобто ліричний герой роману. «Євгеній Онєгін» — реалістичний роман

Метод реалізму припускає відсутність заданості, споконвічного чіткого плану розвитку дії: образи героїв розвиваються не просто з волі автора, розвиток обумовлений тими психологічними й історичними рисами, які закладені в образах. Завершуючи VIII главу, автор сам підкреслює цю особливість роману:И далечінь вільного романая крізь магічний кристаллеще неясно розрізняв. Визначивши роман як «собранье строкатих глав», Пушкін підкреслює ще одну сутнісну рису реалістичного добутку: роман як би «розімкнуть» у часі, кожна глава могла б стати останньої, але може мати й продовження

Тим самим акцентується увага читача на самостійній цінності кожної глави. Унікальним цей роман робить і те, що широта охоплення дійсності, многосюжетность, опис відмінних рис епохи, її колориту придбали таку значимість і вірогідність, що роман став енциклопедією російського життя 20-х років минулого століття. Читаючи роман ми, як в енциклопедії, можемо довідатися все про ту епоху: про те, як одягалися й що було в моді («широкий болівар» Онєгіна й малиновий берет Тетяни), меню престижних ресторанів, що йшло в театрі (балети Дидло). Протягом дії роману й у ліричних відступах поетом показані всі шари російського суспільства того часу: вище світло Петербурга, дворянська Москва, помісне дворянство, селянство. Це дозволяє нам говорити про «Євгенія Онєгіні» як про істинно народний добуток. Петербург того часу збирав у собі кращі розуми Росії

Там «блищав Фонвізін», люди мистецтва — Княжин, Істоміна. Автор добре знав і любив Петербург, він точний в описах, не забуваючи ні про «сіль світської злості», «ні про необхідних нахаб». Очами столичного жителя показана нам і Москва — «ярмарок наречених». Описуючи московське дворянство, Пушкіна найчастіше саркастичен: у вітальнях він помічає «нескладну, вульгарну дурницю». Але разом з тим поет любить Москву, серце Росії: «Москва… як багато в цьому звуці для серця російського злилося» (читати такі рядки москвичеві повинне бути подвійно приємно). Сучасна поетові Росія — сільська. Імовірно, тому галерея персонажів помісного дворянства в романі найбільш представницька. Подивимося на персонажів, представлених нам Пушкіним. Красень Ленский, «з душою прямо геттингенской», — романтик німецького складу, «шанувальник Канта».

Але вірші Ленского наслідувальні. Вони наскрізь пародійні, але в них пародіюються не окремі автори, а самі штампи романтизму. Історія матері Тетяни досить трагична: «Не спросясь ради, дівицю повезли до вінця». Вона «рвалася й плакала спочатку», але замінила щастя звичкою: «Солила на зиму гриби, вела витрати, голила чола».Відставному радникові Флянову поет дає барвисту характеристику: «Важкий пліткар, старий блазень, ненажера, хабарник і шахрай.» Поява роману Пушкіна «Євгеній Онєгін» вплинуло на подальший розвиток російської літератури. Важливо й те, що головний герой роману як би відкриває целую галерею «зайвих людей» у російській літературі: Печорин, Обломів продовжать її.