ІСТОРИЧНИЙ КОЛОРИТ І РОМАНТИКА ПРИГОД У ТВОРІ

Мета: узагальнити та систематизувати вивчене про роман В. Скотта «Айвенго», повторити теоретичні поняття «історичний роман», «панорама середньовічної Англії»; розвивати творчі навички, заохочувати учнів до активної пізнавальної діяльності; виховувати інтерес до вивчення літератури, формувати творчого читача. Очікувані результати уроку: після цього уроку учні зможуть наводити приклади зображення панорами життя середньовічної Англії в романі, узагальнювати матеріал за допомогою прийомів критичного мислення (складати сенкан, інформаційне ґроно), складати узагальнювальні схеми, знаходити розбіжності між епізодом твору та його кіноверсією, застосовувати набуті знання для виконання творчих завдань, працювати в парах та групах; в учнів зросте інтерес до вивчення літератури.

Тип уроку: урок узагальнення вивченого. Обладнання: мультимедійний додаток, ілюстративні матеріали для вікторини «Впізнай героя», інформаційне гроно до роману «Айвенго», відеофрагмент «Порятунок Ребеки», афоризми. Коли ми читаємо історичний роман В. Скотта, То немовби робимося сучасниками епохи, громадянами країн, В яких відбуваються події роману, — і отримуємо про них У вигляді живого споглядання більш вірне уявлення, Ніж те, яке могла б нам дати яка завгодно історія. В.

Бєлінський ХІД УРОКУ І. Перевірка Виконання Домашнього Завдання Учні, які підготували кросворди, пропонують розв’язати їх своїм сусідам за партою, після закінчення роботи перевіряють, доповідають учителеві та однокласникам про зроблене. Решта учнів класу читають домашнє письмове висловлювання на тему: «Яка із героїнь твору мені близька по духу?» II. Повідомлення Теми, Мети, Завдань Уроку Учитель. Сьогодні на уроці ми завершуємо роботу над романом В. Скотта «Айвенго». Попереду у нас написання творчої роботи та тематичне оцінювання знань. А сьогодні востаннє погортаємо сторінки твору, пригадаємо героїв роману, попрацюємо над творчими завданнями, пов’язаними, звичайно, із твором безсмертного В.

Скотта. Та сподіваюся, що ще не раз покличуть вас за собою герої роману у захоплюючі пригоди, на боротьбу проти зла. III. Узагальнення І Систематизація Понять, Їхнє Застосування Для Пояснення Нових Фактів і Для Виконання Практичних Творчих Завдань 1. Прийом «Розминка» Учням пропонується «впізнати» героїв роману, асоціювати їх із певними рослинами, вибір обґрунтувати. 2. Скласти сенкан до ключового слова «Пригоди» Наприклад: Пригоди. Небезпечні, захоплюючі. Випробову ють, перевіряють, виховують. Справжня окраса роману «Ай венго».

Романтика. 3. Скласти «Інформаційне гроно», яке охопило б всі аспекти роману «Айвенго» 4. Прийом «Знайди помилку» Методичний коментар: учні переглядають фрагмент кінофільму, знятого за романом «Айвенго», знаходять відступ режисера від перебігу подій у романі, відповідь ілюструють цитатою із твору. 5. Прийом «Кому із героїв роману можуть належати афоризми?» • Честь дорожча за життя (Ф. ІПиллер). • Безчестя на цьому світі важче за надгробну плиту. • Намагайтеся виконати свій обов’язок, і людство виправдає вас навіть там, де ви зазнаєте невдачі (Т. Джеферсон). • Золото згубило більше душ, ніж залізо — тіл (В. Скотт). 6. Прийом «Створіть досьє» Методичний коментар: учні пригадують або розшукують відомості про героїв роману, імена яких не згадувалися на уроках, дані записуються в зошити. Аделаїда де Монтемар — кохана Бріана де Буагільбера, в ім’я якої він здійснював подвиги, а вона тим часом вийшла заміж за дрібного дворянина Ульріка (глава XXIV). 7. Написати обітницю Дівчатам — шлюбну обітницю леді Ровени, хлопцям — обітницю, яку міг скласти Айвенго, відправляючись разом із Річар-дом І у хрестовий похід. 8. Прийом «Подорож у майбутнє» Завдання для учнів: «відправте» Айвенго (або Седріка Сакса) у майбутнє (наш час), розкажіть про його дії.

Фантазуючи, учні повинні дотримуватися ідейного наповнення образу. Так, призначення образу Айвенго — показати найважливішу ідею доби, ідею національного єднання і централізації влади монарха. Сед-рік Сакс — патріот, прибічник старих порядків. IV. Засвоєння Провідних Ідей І Основних Теорій на Основі Широкої Систематизації Знань 1. Прийом «Пригадай — проаналізуй — створи» Методичний коментар: учні отримують завдання створити, працюючи в парах, узагальнювальні схеми, які б доводили, що роман «Айвенго» — панорама середньовічної Англії. V. Домашнє Завдання 1. Скласти простий план характеристики образу Айвенго. 2.

Читати роман А. Дюма «Граф Монте-Крісто», виокремити найбільш цікаві епізоди для стислого переказу.