Контрольні питання з вибірковими відповідями на тему «Усна народна творчість»

1. Чому до фольклору можна застосувати слово багатство? Що таке багатство? Це безліч матеріальних цінностей, наприклад грошей. Але є й багатство духовне, наприклад прислів’я, приказки, легенди, казки. Народжені серед народу, вони передаються з вуст у вуста. При цьому вони змінюються за формою й змістом.

Це — духовна праця народу. От чому плоди такої праці мають назва «фольклор», тобто те, що належить до словесної народної творчості. Багатства душі кожної творчої людини втілені вфольклоре. 2.

Чому, коли говорять про фольклор, то неодмінно вживають і слово «скарбниця»? Скарбниця — це нагромадження чогось дуже коштовного.

До цієї скарбниці належить усну народну творчість, що ще називають фольклором. Отже, фольклор — це скарбниця української культури.

У всіх народів є така духовна скарбниця 3. Що характерно для прислів’їв? Прислів’я — це невелике вираження, що міститься в одному реченні. Коротка думка висловлюється доступною мовою, але так точно, що прислів’я запам’ятовується відразу. 4. Знайдіть прислів’я, які мають однакову тематику, але належать різним народам: а) жити — означає працювати; б) наука й робота; в) дружба а) Не напоїть землю вода, що не біжить (араб.

). Був би розум, а справа найдеться (укр.). б) Той, хто багато знає, той і створює (япон.). Прагнення до науки не дозволить жити, склавши руки (укр.). Накопичувати знання — однаково, що рахунок у банку поповнювати (англ.

). в) Дружба й братерство дорожче багатства (укр.). Дружба сильніше каменю (тур.). Вода камінь точить, а дружба народи з’єднує (исп.

). Дружба з користю нарізно йдуть (араб.). Лихо друга — моє лихо; радість друга — моя радість (кит.).