Микола Степанович Гумилев Література XX століття

Микола Степанович Гумилев

Література XX століття розвивалося в обстановці воєн, революцій, потім становлення нової післяреволюційної дійсності. Все це не могло не позначитися на художніх шуканнях авторів цього часу. Соціальні катаклізми початку нашого сторіччя підсилили прагнення філософів, письменників зрозуміти сенс життя й мистецтва, пояснити постигшие Росію потрясіння. Тому не дивно, що будь-яка область літератури початку XX століття вражає незвичайністю й різноманітністю авторських світовідчувань, форм, структур. Художні шукання знайшли рідку напруженість і зовсім нові напрямки. За кожним Майстром міцно зміцнилася слава першовідкривача якого-небудь нового раніше недоступного напрямку або прийому влитературе.

Модерністи «Срібного століття»

Літературні течії, що протистоять реалізму, називалися модерністськими

Модерністи (із французького — «новітній», » сучасний») заперечували соціальні цінності й намагалися створити поетичну культуру, що сприяє духовному вдосконалюванню людства. Кожний автор представляв це по-своєму, внаслідок чого в модерністській літературі утворилося кілька плинів. Основними були: символізм, акмеизм і футуризм. Також існували художники слова, організаційно не пов’язані із цими літературними групами, але внутрішньо тяжіли до досвіду тої або іншій (М. Волошин, М. Цветаева й ін.) .

Розвиток модернізму мало свою, досить напружену історію. У гострій полеміці один плин перемінявся іншим. Між членами кожного з об’єднань нерідко розпалювалися суперечки. Так проявлялася яскрава оригінальність творчих індивідуальностей. Художні здійснення учасників рухи назавжди залишилися з нами й для нас

Період творчості основних представників модернізму прийнято називати «срібним століттям» за аналогією з «золотим» XIX століттям у російській літературі. Дійсно, ніколи колись не було такої безлічі й розмаїтості талановитих авторів. Умовно початком «срібного століття» прийнято вважати 1892 рік, коли ідеолог і найстарший учасник руху символістів Дмитро Мережковский прочитав доповідь «Про причини занепаду й про нові плини сучасної російської літератури». Так уперше модерністи заявили про себе. Фактичний же кінець «срібного століття» прийшов з Жовтневою революцією. Перші роки після її ще були можливі які-небудь шукання в окремих поетів, але з постановою «Про політика партії в області літератури» в 1925 році всі вони припинилися, і була визнана тільки пролетарська література й тільки методи соцреализма як єдино можливі

Одним з найбільш відомих напрямків у модерністській літературі був акмеизм. Об’єднання акмеистов висунуло свою естетическую програму взаємодії з миром, своє подання про гармонію, що воно прагнуло внести в життя. З Радянського Енциклопедичного Словника: «Акмеизм (від греч. akme — вищий ступінь чого-небудь, що цвіте сила) , плин у російської поезії 1910-х років (С. Городецький, М. Кузмин, ранні Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам) ; проголосив звільнення поезії від символістських поривів до «ідеального», від багатозначності й плинності образів, ускладненої метафоричности, повернення до матеріального світу, предмету, стихії «єства», точному значенню слова. Однак «земної» поезії акмеистов властиві модерністські мотиви, схильність до естетизму, камерності або до поетизації почуттів первозданної людини. » Ідея такого нового напрямку в літературі вперше була висловлена Михайлом Кузминим ( 1872-1936) у його статті «Про прекрасну ясність» (1910) . У ній були викладені всі основні постулати майбутніх акмеистов. Властиво акмеїстичний рух виникло в 1913 році на ґрунті авторського об’єднання «Цех поетів», у який входили Микола Гумилев, Сергій Городецький ( 1884-1967) , Ганна Ахматова ( 1889-1966) і Осип Мандельштам ( 1891-1938) . Перші маніфести акмеизма з’явилися в журналі «Аполлон» (модерністському літературному журналі початку століття) у січні. У своїй статті «Спадщина символізму й акмеизм» Гумилев піддав символістів сильній критиці; Сергій Городецький у статті «Деякі плини в сучасній російській літературі» висловлювався ще більш різко, декларуючи катастрофу символізму. Але, проте, багато хто акмеисти все-таки тяжіли до поезії Бальмонта, Брюсова або Блоку, хоча своїми Вчителями вважали Інокентія Анненского й Михайла Кузмина. І хоча акмеисти, як об’єднання проіснували недовго, усього 2 роки, вони, без сумніву, внесли величезний вклад у росіянку літературу

Біографія Миколи Гумилева

Одним із провідних поетів-акмеистов був Микола Степанович Гумилев. У дійсності ж, його творчість була набагато більш широко й різноманітно, а його життя було надзвичайно цікавої, хоча й завершилася трагично.

Микола Степанович Гумилев народився 3 квітня (по старому стилі) 1886 року в Кронштадті, де його батько працював військовим лікарем. Незабаром його батько вийшов у відставку, і сім’я переїхала в Царське Село. Вірші й оповідання Гумилев почав писати дуже рано, а вперше в пресі його вірш з’явився в газеті «Тифлисский листок» у Тифлисе, де сім’я оселилася в 1900 році. Через три роки Гумилев вертається в Царське Село й надходить в 7-й клас Миколаївської гімназії, директором якої був чудовий поет і педагог И. Ф. Анненский, що зробив великий вплив на свого учня. Учився Гумилев, особливо по точних науках, погано, він рано усвідомив себе поетом і успіхи в літературі ставив для себе єдиною метою. Закінчивши гімназію, він виїхав у Париж, встигши випустити до цього перший збірник «Шлях Конквістадорів». Цю книгу юнацьких віршів він, видимо, уважав невдалої й ніколи не перевидавав її.

У Парижу Гумилев слухав лекції в Сорбонне по французькій літературі, вивчав живопис і видав три номери журналу «Сиріус», де друкував свої добутки, а також вірші царскосельской поетеси Ганни Горенко (майбутньої знаменитої Ганни Ахматової) , що стала незабаром його дружиною

В 1908 році в Парижу вийшла друга книга Гумилева «Романтичні квіти». Вимогливий В. Брюсов, що суворо оцінив перший збірник поета, у рецензії на «Романтичні квіти» указав на перспективу шляху молодого автора: «Може бути, продовжуючи працювати з тією упорністю, як тепер, він зуміє піти багато далі, ніж ми те намітили, відкриє в собі можливості, нами не підозрювані».

Приїхавши в Росію, Гумилев зближається з Вяч. Івановим, під керівництвом якого була створена так звана «Академія вірша». Одним з ініціаторів її організації став Гумилев. У заснованому С. Маковским журналі «Аполлон» він починає постійно друкувати свої «Листи про російську поезію», зібрані в 1923 році Г. Івановим в окремий збірник, що вийшов у Петрограді

В 1910 році Гумилев женився на А. А. Горенко, а восени цього року вперше відправився в Абіссінію, зробивши важку й небезпечну подорож

«Я побував в Абіссінії три рази, і в цілому я провів у цій країні майже два роки. Своя остання подорож я зробив як керівник експедиції, посланої Російської Академії наук», писав в «Записах про Абіссінію» Миколи Степанович Гумилев.

Можна тільки захоплюватися любов’ю російського поета, мандрівника, до великого, його людям і культурі. Дотепер в Ефіопії зберігається добра пам’ять про Н. Гумилеве. Африканські вірші Гумилева, що ввійшли в підготовлений їм збірник «Намет», і суха точна проза щоденника данина його любові Кафрике.

Третя книга Гумилева «Перли» (1910) принесла йому широку популярність. Вона була присвячена В. Брюсову, якого автор назвав учителем. Відзначаючи романтизм віршів, включених у збірник, сам Брюсов писав: «… Явно зміцнів і його вірш. Гумилев повільно, але впевнено йде до повної майстерності в області форми. Майже всі його вірші написані прекрасно обміркованими й витончено звучними віршами».

А Вяч. Іванов саме в «Перлах» побачив крапки розбіжності Гумилева із Брюсовим і напророкував молодому поетові інший шлях. Характерно, що саме зі звільненням від впливу Брюсова зв’язаний пошук свого місця в російської поезії початку століття таких різних поетів, як Блок і Гумилев.

Багато віршів «Перлів» популярні, але, звичайно, насамперед знаменита балада «Капітани». Свіжий вітер теперішнього мистецтва наповнює вітрила «Капітанів», безумовно, пов’язаних з романтичною традицією Киплинга й Стивенсона. Н. Гумилев називав свою поезію Музою Далеких Мандрівок. До кінця днів він зберіг вірність цій темі, і вона при всьому різноманітті тематики й філософській глибині поезії пізнього Гумилева кидає зовсім особливий романтичний відсвіт на нього творчість

Разгоревшаяся в 1910 році полеміка навколо символізму виявила глибинну кризу цього літературного напрямку. Як реакція на символізм виникло створене Н. Гумилевим і С. Городецьким нова літературна течія акмеизм, предтечей якого стало літературне об’єднання Цех Поетів. Організаційні збори Цеху, на якому був присутній А. Блок, відбулося на квартирі С. Городецького 20 жовтня 1911 року

Акмеисти, що протиставляють себе не тільки символістам, але й футуристам, організаційно оформилися навколо Цеху Поетів, видаючи невеликий журнальчик «Гіперборею».

На щиті акмеистов була написано — «ясність, простота, твердження реальності життя». Акмеисти відкидали «обов’язкову містику» символістів. «В акмеистов, — писав у журналі «Аполлон» С. Городецький, — троянда знову стала гарна сама по собі, своїми пелюстками, заходом і кольором, а не своїми мислимими подобами з містичною любов’ю або чим-небудь ще».

Перша світова війна зламала звичний ритм життя. Микола Гумилев добровольцем пішов на фронт. Його хоробрість і презирство до смерті були легендарні. Рідкі для прапорщика нагороди — два солдатських «Георгій» — служать кращим підтвердженням його бойових подвигів. У збірнику «Сагайдак» знайшли відбиття теми війни: И залиті кров’ю тижня Сліпучі й легкі Наді ною рвуться шрапнелі, Птахів швидше злітають клинки. Я кричу, і мій голос дикий, Це мідь ударяє в мідь, Я, носій думки великої, Не можу, не можу вмерти

Немов молоти громові

Або води гнівних морів,

Золоте серце Росії

Розмірно б’ється в груди моєї

Говорячи про військову лірику Гумилева, не можна не пам’ятати про психологічні особливості його особистості. Гумилева не зрячи називали поет-воїн. Сучасник поета писав: «Війну він прийняв із простотою сучасної, із прямолінійною гарячністю. Він був мабуть, одним з тих деяких людей у Росії, чию душу війна застала в найбільшій бойовій готовності». Але Гумилев бачив і усвідомлював жах війни, показував його в прозі й віршах, а деяка романтизація бою, подвигу була особливістю Гумилева — поета й людину з яскраво вираженим, рідкісним, мужнім, лицарським початком і в поезії й вжизни.

В «Сагайдаці» же починає народжуватися нова для Гумилева тема «про Росію». Зовсім нові мотиви звучать тут утвори й геній Андрія Рубльова й криваве гроно горобини, льодохід на Неві й древній Русі. Він поступово розширює й поглиблює свої теми, а в деяких віршах досягає навіть страхаючої прозорливості, як би пророкуючи власну долю: Він коштує перед розпеченим горном, Невисока стара людина

Погляд спокійний здається покірним

Від миганья червонуватих століття

Всі товариші його заснули,

Тільки він один ще не спить:

Всі він зайнятий отливаньем кулі,

Що мене із землею розлучить

Жовтнева революція застала Гумилева за кордоном, куди він був відряджений у травні 1917 року. Він жив у Лондоні й Парижу, займався східною літературою, перекладав, працював над драмою «Отруєна туніка». У травні 1918 року він повернувся в революційний Петроград. Його захопила тодішня напружена літературна атмосфера. Н. Гумилев разом з А. Блоком, М. Лозинским, К. Чуковським і іншими великими письменниками працює в створеному А. М. Горьким видавництві «Всесвітня літературі». В 1918 році виходить шостий збірник Н. Гумилева «Багаття» і збірник перекладів східної поезії «Порцеляновий павільйон».

Останні прижиттєві збірники віршів Н. Гумилева видані в 1921 році — це «Намет» (африканські вірші) і «Вогненний стовп». У цьому збірнику ми бачимо нового, «верхового» Гумилева, чиє відточене поетичне мистецтво лідера акмеизма збагатилося простотою високої мудрості, чистими фарбами, майстерням використанням вигадливо переплітаються прозаїчно-побутових і фантастичних деталей для створення багатомірного, глибоко символічного художнього образа: Ішов я по вулиці незнайомої И раптом почув вороняч грай, И дзенькоти лютні, і далекі громи, Переді мною летів трамвай

Як я підхопився на його підніжку, Було загадкою для мене, У повітрі вогненну доріжку Він залишав і при світлі дня

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Де я?

Так томно й так тривожно

Серце моє стукає у відповідь:

Бачиш вокзал, на якому можна

В Індію Духа купити квиток?

У зовсім політично безграмотного Гумилева була своя «теорія» про те, що повинне, залишаючись при будь-яких переконаннях, чесно й по совісті служити своїй Батьківщині, незалежно від того, яка існує в ній влада. Тому він визнавав Радянську владу, уважав, що зобов’язано бути у всіх відносинах лояльним, незважаючи на те, що був у важких особистих умовах існування, і на те, що країна перебувала в стані розрухи. Але життя Н. С. Гумилева трагічно обірвалася в серпні 1921 року. Довгі роки офіційно затверджувалося, що поет був розстріляний за участь у контрреволюційному, так званому Таганцевском, змові. Але на ділі його вина полягала лише в недонесенні органам, про те, що йому пропонували вступити в змовницьку організацію, що, до речі, також підлягає сумніву

«Таганцевское справа» викликало широкий негативний резонанс. Світова громадськість не могла погодитися з таким вироком. Олексій Толстої написав пізніше: «Я не знаю подробиць його вбивства, але, знаючи Гумилева, — знаю, що коштуючи в стіни він не подарував катам навіть погляду сум’яття й страху. Мрійник, романтик, патріот, суворий учитель, поет. Хмура тінь його, обурюючись відлетіла від… жагуче улюбленої їм Батьківщини… Світло твоїй душі. Слава — твоєму ім’ю».

Аналіз творчості Гумилева

Поезія Гумилева в різні періоди його творчого життя сильно відрізняється. Іноді він категорично заперечує символістів, а іноді настільки зближається з їхньою творчістю, що важко догадатися що всі ці чудові вірші належать одному поетові. Тут пригадуються слова проникливого А. Блоку: «Письменник — рослина багаторічне… душу письменника розширюється періодами, а утвір його тільки зовнішні результати підземного росту душі. Тому шлях розвитку може представлятися прямим тільки в перспективі, випливаючи ж за письменником по всіх етапах шляху, не відчуваєш цієї прямизни й неуклонности, внаслідок зупинок і скривлень».

Ці слова Блоку, поета, високо ценимого Гумилевим, і в той же час основного його опонента в критичних статтях, найбільше підходять до опису творчого шляху Гумилева. Так, ранній Гумилев тяжів до поезії старших символістів Бальмонта й Брюсова, захоплювався романтикою Киплинга, і в той же час звертався до закордонних класиків: У. Шекспірові, Ф. Рабле, Ф. Війонові, Т. Готьє й навіть до епічно-монументальних творів Некрасова. Пізніше він відійшов від романтичної декоративності екзотичної лірики й пишної яскравості образів до більше чіткої й строгої форми віршування, що й стало основою акмеїстичного руху. Він був строгий і невблаганний до молодих поетів, перший оголосив віршування наукою й ремеслом, якому потрібно так само вчитися, як учаться музиці й живопису. Талант, чисте натхнення повинні були, по його розумінню, мати доконаний апарат віршування, і він завзято й суворо вчив молодих майстерності. Вірша акмеїстичного періоду, що склали збірник «Сьоме небо», підтверджують такий тверезий, аналітичний, науковий підхід Гумилева до явищ поезії. Основні положення нової теорії викладені їм у статті «Спадщина символізму й акмеизм». «Новому напрямку» було дано дві назви: акмеизм і адамизм (із грецького — «мужньо-твердий і ясний погляд на життя») . Головним їхнім досягненням Гумилев уважав визнання «самоцінності кожного явища», витиснення культу «невідомого» «детски мудрим, до болю солодким відчуттям власного незнання». Також до цього періоду ставиться написання Гумилевим серйозної критичної роботи «Листа про російську поезію», опублікованої пізніше в 1923 році

Ця книга винятково поетичної критики займає особливе місце в історії російської критичної думки. Статті й рецензії, що ввійшли в неї, писав великий поет і жагучий теоретик вірша, людина бездоганного поетичного слуху й точного смаку. Маючи безумовний дарунок передбачення, Гумилев-Критик намічає у своїх роботах шляху розвитку вітчизняної поезії, і ми сьогодні можемо переконатися, як точний і прозорливий був він у своїх оцінках. Своє розуміння поезії він виразив на самому початку своєї програмної статті «Анатомія вірша», що відкриває збірник «Листа про російську поезію». «Серед численних формул, що визначають суть поезії, виділяються дві, — писав Н. Гумилев, — запропоновані поетами ж, що замислюються над таємницями свого ремесла. Вони говорять: «Поезія є кращі слова в кращому порядку» і «Поезія є те, що створено й, отже, не має потреби в переробці». Обидві ці формули засновані на особливо яскравому відчутті законів, по яких слова впливають на нашу свідомість. Поетом є той, хто «ураховує всі закони, що керують комплексом узятих їм слів». Саме це положення й лежить в основі тої величезної роботи, що після революції проводив Гумилев з молодими поетами, наполегливо навчаючи їхньому техніку вірша, таємницям того ремесла, без якого, на його думку, теперішня поезія неможлива. Гумилев хотів написати теорію поезії, цій книзі не призначено було народитися, і відношення його до «святого ремесла» поезії сконцентровано в декількох статтях і рецензіях, що склала «Листи про російську поезію».

Але з роками поезія Гумилева трохи міняється, хоча основа залишається міцної. У збірниках військової епохи в ній раптом виникають віддалені відзвуки блоковской, оперезаної ріками, Русі й навіть «Попелу» Андрія Білого. Ця тенденція триває й у післяреволюційній творчості. Разюче, але у віршах «Вогненного стовпа» Гумилев як би простягнув руку що відкидається й символізму, що викривається теоретично. Поет немов поринає в містичну стихію, у його віршах вимисел вигадливо переплітається з реальністю, поетичний образ стає багатомірним, неоднозначним. Це вже новий романтизм, лірико-філософський зміст якого значно відрізняється від романтизму знаменитих «Капітанів», акмеїстичної «прекрасної ясності» і конкретності

Висновок

Микола Гумилев був далеко неабиякою особистістю з дивної й разом з тим трагичной долею. Не підлягає сумніву його талант як поета й літературного критика. Його життя було повно суворих випробувань, з якими він з доблестю впоралися: кілька спроб самогубства замолоду, нещасна любов, чи ледве що не відбулася дуель, участь у світовій війні. Але вона обірвалася у віці 35 років, і хто знає, які б геніальні добутки Гумилев би ще міг створити. Прекрасний художник, він залишив цікаву й значну спадщину, вплинув на розвиток російської поезії. Його учням і послідовникам, поряд з високим романтизмом, властива гранична точність поетичної форми, так ценимая самим Гумилевим, одним із кращих російських поетів початку XX століття

При створенні доповіді були використані наступні книги:

1. «Гумилев Микола Степанович. Вірші й поеми».

Автор передмови В. П. Енишерлов, автор біографічного нарису В. К. Лукницкая.

2. «Російська література XX століття». Л. А. Смирнова, А. М. Турков, А. М. Марченко й др.

3. Радянський Енциклопедичний Словник

4. «Таганцевское справа». В. Хижняк. («Вечірня Москва») .