Нормативні оцінки (шкільний іспит)

Нормативні оцінки змістовної сторони викладів і творів Оцінка «5» ставиться, якщо: 1.Зміст роботи повністю відповідає темі. 2.Фактичні помилки відсутні. 3.Зміст викладається послідовно. 4.Робота відрізняється багатством словника, розмаїтістю використовуваних синтаксичних конструкцій, точністю слововживання

5. Досягнуто стильову єдність і виразність тексту.У цілому в роботі допускається 1 недолік у змісті й 1-1- 2 мовних недоліки. Оцінка «4» ставиться, якщо: 1.Зміст роботи в основному відповідає темі, є незначні відхилення

2.Зміст вірогідно, але в роботі зустрічаються одиничні фактичні неточності. 3.Є незначні порушення послідовності у викладі думок. 4.Лексичний і граматичний лад досить різноманітний

5.Стиль роботи відрізняється єдністю й достатньою виразністю

У цілому в роботі допускаються не більше 2 недоліків у змісті й не більше 3 — 4 мовних недоліків. Оцінка «3» ставиться, якщо: 1. У роботі допущені істотні відхилення від теми

2. Робота достовірна в головному, але в ній є окремі порушення послідовності викладу. 3.

Бідний словник і одноманітні вживані синтаксичні конструкції, зустрічається неправильне слововживання. 4. Стиль роботи не відрізняється єдністю, мовлення недостатньо виразне

У роботі допускається не більше 4 недоліків змісті, не більше 5 мовних недоліків і 4 граматичних помилок. Оцінка «2» ставиться, якщо: 1. Робота не відповідає темі. 2.

Допущено багато фактичних неточностей. 3. Порушено послідовність викладу думок у всіх частинах роботи, відсутня зв’язок між ними. 4. Украй бідний словник, робота написана короткими однотипними реченнями зі слабко вираженим зв’язком між ними, часті випадки неправильного слововживання. 5.

Порушене стильова єдність тексту. У роботі допускається не більше 6 недоліків у змісті, до 7 мовних недоліків і до 7 граматичних помилок. Оцінка «1» ставиться, якщо в роботі допущено більше 6 недоліків у змісті, більше 7 мовних недоліків і більше 7 граматичних помилок. Примітка При оцінці твору враховується самостійність і оригінальність роботи. З урахуванням цієї якості оцінка за зміст підвищується на один бал. Як правильно написати: завдяки кому або кого, всупереч чому або чого? Словник часто використовуваних словосполучень — у розділі