Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження

Мета: Ознайомити з основними засадами мистецтва Відродження, представниками мистецтва Ренесансу, їхніми творами; вчити складати опорні конспекти, виступати із повідомленням; розвивати увагу, уміння слухати; виховувати гуманізм. Обладнання: Портрети Сервантеса, шекспіра, Рафаеля, леонардо да Вінчі, картини художників-гуманістів. Тобі дана можливість впасти до рівня Тварини, але також і можливість Піднестися до рівня істоти богоподібної — Лише завдяки особистій внутрішній волі. Піко делла Мірандола I.МотиваціяНавчальноїДіяльності Робота з епіграфом Учитель читає вислів графа Піко делла Мірандоли.

• як ви розумієте цей вислів? • Чи погоджуєтесь ви з ним? Велика відповідальність — розуміти, що Лише від тебе залежатиме твоє майбутнє. І нікому докоряти, що у житті відбувається щось не так, як хотілось би. Такими сміливцями були титани Відродження — нової доби у розвитку людства. II.ВивченняНовогоМатеріалу 1. Виступ учня-географа на тему «Географічні відкриття доби Відродження» 2. Виступ учня-літературознавця Відродження, або Ренесанс (Яепатап- се), — Доба в історії культури та мистецтва XIV–XVI ст., що започаткована в Італії. Худ. рафаель. Автопортрет

Вперше термін Ренесанс Вжив історик мистецтва Дж. Вазарі у XVI ст. Доба Відродження — це доба великих географічних відкриттів, епоха бурхливого розвитку науки, розквіту мистецтв та становлення високих загальнолюдських ідеалів.

Вона являє собою перехід від середньовічної культури, для якої характерним є аскетизм із його презирством до усього земного і тілесного, до культури нового часу.

Худ. леонардо да Вінчі. Автопортрет

Спочатку діячі Ренесансу бачили своє головне завдання у відродженні ідеалів античності, звідки й виникла назва епохи. Але з часом ідейною основою Відродження став гуманізм — вчення, засноване на визнанні цінності людини як особистості, її права на розвиток і вияв своїх здібностей. Провідною стала ідея людини, чия гідність визначалася не знатністю походження, не званнями чи багатством, а особистою доблестю, благородством у справах та думках. У середньовічному мистецтві у центрі уваги завжди був Бог, а у мистецтві Відродження центральне місце посідає людина в усій свої фізич-

Худ. леонардо да Вінчі. Портрет Джиневри деі Бенчі Худ. рафаель. Сікстинська мадонна

Худ. рафаель. мадонна КонестабілеХуд. леонардо да Вінчі. Джоконда Ній, моральній, інтелектуальній красі. Велика віра в людину, її безмежні можливості була основною в ідеології Ренесансу. Якими творами уславилася доба Відродження? Це лірика Петрарки і «Декамерон» Боккаччо (Італія), романи «Гаргантюа та Пантагрюель» Рабле (Франція) та «Дон Кіхот» Сервантеса (Іспанія), драматургія та лірика шекспіра (Англія).

3. Виступ учня-мистецтвознавця • Розповідь про живопис Ренесансу з демонстрацією репродукцій та коментарів до них. Варіант: Розглянути репродукції картин леонардо да Вінчі «Джоконда» та Рафаеля «Сікстинська мадонна», розповісти про свої враження. • Особливий розквіт живопису, скульптури й архітектури відбувся в Італії. Всесвітньо відомі картини «Джоконда» леонардо да Вінчі, «Сікстинська мадонна» Рафаеля, «Даная» Тиціана, скульптури «Да вид» і «Мойсей» Мікеланджело. III. УзагальненняТаСистематизаціяЗнань 1. робота з лінією часу VIII Р. Хр. V XIV XV XVI І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І > ‘———— ^————- Л——— ^——- Ч^ Антична література Середньовічна Література Література Відродження IV. ДомашнєЗавдання Повторити вивчений матеріал про добу Відродження, підготувати розповідь за ОК.