Особливості творчості А. И. Куприна

Особливості творчості А. И. Куприна

Творчість Олександра Івановича Куприна формувалося в роки революційного підйому. Йому все життя було близька тема прозріння простої російської людини, що жадібно шукала правду життя. Вся своя творчість Куприн і присвятив раз работке цієї складної психологічної теми. Його мистецтву, по вираженню сучасників, була властива особлива уважність бачення миру, конкретність, постійне прагнення до пізнання. Пізнавальний пафос купринского творчості з’єднувався з жагучою особистою зацікавленістю в перемозі добра над усяким злом. Тому більшості його добутків властивого динаміка, драматичність, схвильованість

Біографія Куприна лохожа на роман пригод. По добробуті зустрічей з людьми, життєвих спостережень вона нагадувала біографію Горького. Куприн багато мандрував, виконував різноманітну роботу: служив на заводі, працював вантажником, грав на сцені, співав у церковному хорі

На ранньому етапі творчості Куприн випробував вплив від сильного Достоєвського Воно виявилося в оповіданнях «Потемки», «Місячною ніччю», «Божевілля». Він пише про фатальних митий, роль случаючи в житті людини, аналізує психологію страстей людини. У деяких оповіданнях того періоду говориться про те, що людська воля безпомічна перед стихійною випадковістю, що розум не може пізнати таємничі закони, які керують людиною. Вирішальну роль у подоланні літературних штампів, які йдуть від Достоєвського, зіграло безпосереднє знайомство з життям людей, з реальною російською дійсністю

Він починає писати нариси. Їхня особливість у тім, що письменник звичайно вів неспішну бесіду із читачем. У них були добре видні чіткі сюжетні лінії, просте й деталізоване зображення дійсності. Найбільший вплив на Куприна-Нарисовця зробив Г. Успенський

Перші творчі пошуки Куприна завершилися найбільш великою річчю, що відбивала реальність. Це була повість «Молох». У ній письменник показує протиріччя між капіталом і підневільною роботою людини. Він зумів уловити соціальні особливості новітніх форм капіталістичного виробництва. Гнівний протест проти дивного насильства над людиною, на чому заснований у світі «Молоха» промисловий розквіт, сатиричний показ нових хазяїв життя, викриття безсоромного хижацтва в країні чужоземного капіталу — все це ставило під сумнів теорії буржуазного прогресу. Після нарисів і оповідань повість була важливим етапом у творчості письменника

У пошуках моральних і духовних ідеалів життя, які письменник протиставляло каліцтву сучасних людських відносин, Куприн звертається до життя бурлак, злиденних, спившихся артистів, які голодують невизнаних художників, дітей незаможного міського населення. Це мир безіменних людей, які утворять масу суспільства. Серед них і намагався знайти Куприн своїх позитивних героїв. Він пише оповідання «Лидочка», «Локон», «Дитячий кіш», «У цирку» — у цих добутках герої Куприна вільні від впливу буржуазної цивілізації

В 1898 році Куприн пише повість «Олеся». Схема повести традиційна: інтелігент, людина звичайний і міський, у глухому куті Полісся зустрічає дівчину, що виросла поза суспільством і цивілізацією. Олеся відрізняється безпосередністю, цілісністю натури, щиросердечним багатством. Поетизуючи життя, необмежену сучасними соціальними культурними рамками. Куприн прагнув показати явні переваги «природної людини», у якому він бачив духовні якості, втрачені в цивілізованому суспільстві

В 1901 році Куприн приїжджає в Петербург, де зближається з багатьма письменниками. У цей період з’являється його оповідання «Нічна зміна», де головний герой — простий солдат. Герой — не відсторонена особистість, не лісова Олеся, а цілком реальна людина. Від образа цього солдата тягнуться нитки до інших героїв. Саме в цей час у його творчості з’являється новий жанр: новела

В 1902 році Куприн задумує повість «Двобій». У цьому Твір він розхитував один з головних підстав самодержавства — військову касту, у рисах розкладання й морального занепаду якої він показав ознаки розкладання всього соціального порядку. У повісті знайшли відбиття прогресивні сторони творчості Куприна. Основа сюжету — доля чесного російського офіцера, якого умови армійського казарменого життя змусили відчути неправомірність соціальних відносин людей. Знову Куприн говорить не про видатну особистість, а про простого російського офіцера Ромашові. Полкова атмосфера млоїть його, він не бажає перебувати в армійському гарнізоні. Він розчарувався в армійській службі. Він починає боротися за себе й свою любов. І загибель Ромашова — протест проти соціальної й моральної нелюдськості середовища

З настанням реакції й загостренням громадського життя в суспільстві міняються й творчі концепції Куприна. У ці роки підсилюється його інтерес до миру древніх легенд, до історії, античності. У творчості виникає цікавий сплав поезії й прози, реальні й легендарні, дійсного й романтики почуттів. Куприн тяжіє до екзотики, розробляє фантастичні сюжети. Він вертається до тем своєї ранньої новели. Знову звучать мотиви невідворотності случаючи в долі людини

В 1909 році з-під пера Куприна виходить повість «Яма». Тут Куприн віддає данину натуралізму. Він показує мешканок публічного будинку. Вся повість складається зі сцен, портретів і чітко розпадається на окремі деталі побуту

Однак у ряді оповідань, написаних у ті ж роки, Куприн спробував указати й на реальні прикмети високих духовних і моральних цінностей у самій дійсності. «Гранатовий браслет» — оповідання про любов. Так відгукнувся про нього Паустовский: це один із самих «запашних» оповідань олюбви.

В 1919 році Куприн емігрує. В еміграції він пише роман «Жанет». Це добуток про трагічну самітність людини, що втратили Батьківщину. Це історія про зворушливу прихильність старого професори, оказавшегося в еміграції, до маленької паризької дівчинки — дочки вуличної газетчици.

Емігрантський період Куприна характеризується відходом у себе. Великий автобіографічний добуток того періоду — роман «Юнкера».

В еміграції письменник Куприн не втратив віри в майбутнє своєї Батьківщини. Наприкінці життєвого шляху він все-таки вертається в Росію. І його творчість по праву належить російському мистецтву, росіянинові народу