Поетичне новаторство В. Маяковського

Поетичне новаторство В. Маяковського

Я не вірю віршам, які — ллються

Рвуться — так!

М. Цветаева

В 1928 році Маяковський в автобіографії «Я сам» пише про свої перші поетичні досвіди: «Перечел все новітнє… Розібрала формальна новизна. Але було чужо. Теми, образи не мого життя. Спробував сам писати так само добре, але про іншому. Виявилося

Так само про іншому не можна». Саме із цього юнацького переконання автора варто виходити, говорячи про тім новий, що в змістовному й формальному аспекті вніс поетвлитературу.

На мій погляд, особливої уваги у зв’язку з даною темою заслуговує ранній період творчості, що проходив під знаком футуризму. Саме футуризм визначив такі риси авторської естетики й поетики, як демонстративна відмова від досягнень попередньої культури, свого роду «шокова терапія» за допомогою епатажу й сатиричного осміяння, захоплення індустріально-міською тематикою, революційний пафос, пристрасть до експериментаторства, створенню нових художніх форм, використанню нових художніх засобів. Сам Маяковський, оцінюючи роль футуризму у своїй творчій біографії, пише: «Для мене ці роки — формальна робота; Оволодіння словом».

Один раз інший великий поет, Б. Пастернак, сказав:

У вірші б я вніс диханье троянд,

Диханье м’яти…

Зовсім по-іншому звучить творче кредо Маяковського. Для нього головне — «серце із правдою вдвох», сплав особистого, ліричного й суспільного, історичного. Усе, що відбувається у світі, відбувається й у серце поета. Політика для нього стає таким же об’єктом поезії, як і любов. Автор почуває себе співпричетним історії, і ця причетність з’єднала в його віршах «особисте» і «загальне», безпосередньо включивши перше в друге. Тому й виявилися можливими — серед описів революційних атак, пожеж, соціалістичного будівництва — рядка:

Не додому,

Не на суп,

А к улюбленої

У дст

Дві морковинки несу

За зелений хвостик

Маяковського іноді дорікають у тім, що він практично повністю вилучив зі своєї поезії тему природи. Як би поддразнивая критиків, автор заявляє: «Після електрики кинув цікавитися природою. З річ». У вірші «Тамара й Демон» є такі іронічні рядки за адресою поетів-«пейзажистів»:

Від цього Тереку

У поетах

Істерика

Хоча сам же герой потім зізнається:

Коштую,

И злість взяла мене, що цю

Дикість і виступи з такою бездарністю я

Проміняв на славу,

Рецензії

Диспути

На мій погляд, подібну відмову можна пояснити словами іншого російського поета-громадянина: «Ще стидней під час горя вроду піднебінь, долин і моря й пещення милої оспівувати». Об’єктом творчості в Маяковського служать найчастіше предмети досить прозаїчні, він сам називає себе співаком «води кип’яченої».

Так, «коли б ви знали, з якого сміття ростуть вірші!» Переїзд робітника на нову квартиру, покупка валізи, розмова з фінінспектором, міркування про роботу друкарок — от деякі теми поезії Маяковського

Своєрідність творчого методу поета яскраво проявляється в його любовній ліриці. Маяковський створює високу гражданственную поезію любові — любові, що не відриває людину від життя, а з’єднує з нею ще більш міцними нитками:

У поцілунку або рук,

чигуб,

610

У тремтінні тіла близьких мені червоний

Колір

Моїх республік теж

Повинен полум’яніти

Або ж навпаки — любовний конфлікт ускладнюється соціально^-побутовим:

Любовний човен розбився обит.

Автор демонстративно відкидає «любоночков» і «люблять», його почуття — любов — «громада» — протиставляється тому, що буває в інші: «Якби бути мені недорікуватим, як Дант або Петрарка! Душу до однієї запалити!» Любов робить титаном самого героя: він більше, ніж океан, голосніше, ніж грім, яскравіше, ніж сонце:

Що може хотітися такій брилі?

А брилі багато чого хочеться

Любов — от те, що просить, чого вимагає герой, без чого він не може існувати

Для нового змісту Маяковський шукає нову, відповідну йому форму. Ритміка, рима, лексика, синтаксис вірша підпорядковані однієї мети: дати йому максимальну емоційну виразність У циклі «Вірші про Америку» ми читаємо: «ваші ста-тишки», «сотня етажишек» — зменшувальні суфікси стають зневажливими; додайте до цьому розмовний поворот «утерти окуляри» і новотвір «його препохабие» — і перед нами картина життя, щодо якої кожна радянська людина почуває себе превосходно. Маяковський сміло використовує розмовну лексику:

Дуже мені треба

Сияньем моїм напувати

Землі охляле лонце.

Вириваючись за межі загальноприйнятої мови, поет сам створює слова: «декабрий», «новогодие», «прозаседавшиеся». Зовсім інший, не схожої на колишнє раніше, стає в Маяковського віршований рядок. Пануюче протягом двох сторіч силлабо-тониче — ское віршування перестає «працювати» у його поезії. «Чотиристопний ямб мені набрид», — як писав ніколи А. С. Пушкіна. Не кількість і розташування складів скріплюють рядок, а інтонація й значеннєвий акцент. Саме тому Маяковський прибігає до оригінального графічного оформлення вірша: він розбиває рядок, друкує її «драбинкою». Кожний виділений відрізок стає як би сходинкою, що підказує читачеві паузу, зміну інтонації, — звичайних розділових знаків, знаків зупинки перед «препоной», перешкодою, поетові не вистачало. Це нововведення — драбинка — залишається незвичним дотепер, але в Маяковського воно як не можна більш доречно, тому що його вірші (вірші агітатора) призначені для читання вголос.

Особливе експресивне навантаження виконує рима. Її завдання — додати значеннєву й інтонаційну закінченість відрізку вірша, підсилити й закріпити емоційний вплив слова, повернувши читача до вже прочитаного

Поетична спадщина Маяковського велике й неоднозначно. У нього входять і такі шедеври, як «Послухайте!», «Собі, улюбленому, присвячує ці рядки автор», «Хмара в штанях», і вірші на злість дня, один цей день і що жили. Багато чого у творчості Маяковського складно, а часом і неможливо прийняти. Але, оцінюючи його Твір, варто пам’ятати, що поезія — факт біографії, і створюється вона по тимі ж законах, що й навколишня дійсність. Час, коли жив Маяковський, — час багатьох катаклізмів у долі країни, час пошуку нових шляхів її розвитку, і воно наклало свій відбиток на творчість поета. У спробах домогтися граничного рівня експресії, що відповідав би новому життєвому змісту — будь те любов, політика, мистецтво, — Маяковський створює свій, оригінальний творчий метод. Своєю метою автор поставив писати «так само добре, але про іншому» — з акцентом на «добре», у цьому випадку. Те, що він залишив після себе — нове, безсумнівно, талановите, — доводить, що поет домігся здійснення задуманого