Проект 4. «Барокові притчеві мотиви й символи»

Найяскравішим прикладом необарокового стилю є роман-балада Валерія шевчука «Дім на горі». Раїса Мовчан розглядає цей твір в контексті бароко, наводячи ряд доказів на підтвердження цієї точку зору. Роман побудований з двох частин: повісті-преамбули і циклу «Голос трави» з тринадцяти новел. цікаво, що новел саме тринадцять: містична тканина твору дає підстави говорити про неви-падкову наявність цього магічного числа.

Мотив «парування» демона з людиною є типовим у фольклорі. Сам письменник продовжує цю тему в другій частині, в новелах «Перелесник», «Панна сотниківна», «Відьма», змінюючи лише зовнішній вигляд потойбічного спокусника. Містичним є також лейтмотив синьої дороги в першій частині твору. І символіка синього кольору, і мотив дороги запозичені з фольклору. В.

шевчук зливає ці два поняття в цілісний образ, що синтезує вищі емоції і раціоналізм, рух у безмежність, спроби самопошуку. Мотив синьої дороги певною мірою перегукується з пошуком синього птаха в М. Метерлінка. Більшість сюжетів циклу «Голос трави» запозичені з фольклорно-фантастичних і міфологічних оповідей.

Вражає подібність Деяких новел до Лесиної «Лісової пісні», теж створеної на фольклорному ґрунті. Мотив самотності водночас є прокляттям та благом. Відчуття самотності переживають усі герої твору, в різний час і за різних обставин вона відіграє свою роль. Мотив блудного сина, заснований на біблійній притчі, передає горе вигнання з рідного дому-фортеці, своєрідну втечу від світу, від себе і радість повернення — знаходження себе, пізнання законів природи і світу. Символ дому в поєднанні з цим мотивом означає своєрідне благо, фортецю, міцну основу, а дорога, яка веде з цього дому, — прокляття. Кожна його притча — певний погляд на світ, намагання й прагнення його зрозуміти, побачити й полюбити.

Митець мислить мистецькими образними блоками: • страх перед світом, душевна роздвоєність може привести до загибелі; • справжня любов не може живитися облудою — це також початок загибелі; заради спасіння людини можна пожертвувати життям; • гніт і насилля над людиною приведе її до повстання; • не шукай видимої вигоди, а «чистий серцем будь і не губи душі».