Редьярд Кіплінг (1865–1936) «Якщо…»

Уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов і обставин залишатися Людиною, протистояти ницим смакам і думкам юрби, зберігати гідність у стосунках із можновладцями, робити добрі справи, не хизуватись цим Мета: Розкрити специфіку втілення у змісті вірша складності та суперечливості буття, утвердження переваги високих етичних цінностей над нетривкими матеріальними здобутками; спираючись на зміст вірша, пояснити, що людиною має право зватися лише той, хто у будь-яких ситуаціях прагне і вміє залишатися самим собою; дати визначення поняття анафора, повторити поняття антитеза; продовжити роботу над виразним читанням учнів; виховувати культуру відповіді. ХІД УРОКУ І. АктуалізаціяОпорнихЗнаньУчнів 1. робота з розв’язування кросворда Учитель. Я хочу, щоб ви згадали одну чудову казку, яку ми читали й обговорювали минулого року. Я пропоную вам кросворд про героїв цієї казки. Кросворд 1) Людина, яку усиновили джунглі і яка стала повноправним членом вовчої зграї. (Мауглі) 2) Спритна й красива кішка, яке понад усе цінувала особисту свободу і поважала свободу інших.

(Багіра) 3) Ватажок вовчої зграї, який вмів обстоювати свої принципи і друзів. (Акела) 4) Той, хто навчав великого закону: «Ми з тобою однієї крові». (Балу) 5) Втілення мудрості й таємничої сили. (Каа)

3 1 2
К І П Л І Н Г
4
5

Коли кросворд буде розгадано, за опорними літерами у центральних клітинках назвати автора цієї казки. 2. Повідомлення про редьярда Кіплінга (додаткове завдання) II.МотиваціяПізнавальноїДіяльностіУчнів Учитель. Як ви думаєте, навіщо ми звернулися до казки Кіплінга? Що було головним для Мауглі та для інших героїв казки?

(Не поступатися принципами, не кидати друзів у небезпеці, не поступатися переконаннями, не віддавати перевагу матеріальним цінностям, допомагати слабким.) Мешканці джунглів постають перед нами кращими, ніж мешканці селища. Значить, право носити високе ім’я Людини визначає не просто приналежність до певної біологічної категорії, а щось інше. Спробуємо обговорити цю проблему з допомогою вірша Р. Кіплінга «Якщо… »* III. ФормуванняНовихЗнань, УміньТаНавичокУчнів 1. робота над текстологическим анализом произведения • Как построено предложение, начинающееся союзом «если»? (В нем обязательно присутствует вторая часть — утверждение того, что происходит при определенном условии) • Давайте сразу обратимся к главной части предложения, то есть к выводу • Вірш Р. Кіплінга «If…

» перекладали з англійської мови багато поетів. Ми використовували переклад С.

Маршака. Земля — твоє, мой мальчик, достоянье! И более того, ты — человек! Обратите внимание на восклицательный знак в конце предложе-ния, на тире, подчеркивающее принадлежность к высокому званню Человека.

Посмотрим, какими качествами надо для зтого обладать. 2. Работа над выразительньш чтением стихотворения (Первоначально текст полностью читает учитель. Потом учащиеся читают его по строфам.) 3. Работа по группам — текстологический анализ отдельных строф Обший вопрос: В чем воплощаются подлинные человеческие по ступки и действия, достойные уважения? Что говорит о незыблемости взглядов, принципов и убеждений, верности своєму «я»? 4. Использование приема «Свободньш микрофон» • Какая из строф кажется тебе более близкой, убедительной? Почему?

• Какие средства использует позт? (Противопоставление, антонимию — антитезу; одинаковое начало строф — анафору) 5. Работа со словарем литературоведческих терминов Дать определение понятий «анафора» и «антитеза». Сравнить с определением словаря. Записать в тетради (словарик). 6. Сравнительная работа над различньши переводами стихотворения (по группам) Предлагается два текста: Н. Грибанов: «Если сможешь…» (см. при-ложение) И М.

Лозинский «Заповедь». • Что за тексты перед нами? • Почему вы их отождествляете со стихотворением Р. Киплинга «Іґ…

»? • Расскажите об особенностях каждого перевода. • Чей перевод вам больше понравился? Аргументируйте свой ответ цитатами.

7. Работа над выразительным чтением всего текста IV. ПодведениеИтоговУрока Учитель. Согласитесь с данными суждениями или отвергните их. • Литература — не только отражение действительности, но и средство влияния на действительность, на формирование личности. • Писатели и позты, борясь за лучшее в человеке, идейным содержа-нием и художественной формой своих произведений создают для человека определенную программу жизни, как бы зажигают для него путеводную звезду V. ДомашнєєЗадание Выучить наизусть отрывок из стихотворения, законченный в смыс-ловом отношении (на выбор).