Розсекречена війна Доповнення до директив

Розсекречена війна Доповнення до директив для загонів Охраннополицейской служби, переданим у розпорядження стаціонарних таборів для військовополонених Відомство IV Печатка: Секретний документ державної важливості! 1) У директивах від 17.7.41 я неодноразово вказував на те, що завдання оперативної групи Охоронної поліції й Служби безпеки виявляти не тільки підозрілі, але й ті надійні елементи, кандидатури яких можуть розглядатися для подальшого відновлення Східних областей Знову звертаю увагу на однакову важливість як тої, так і іншої завдання З метою створення повного подання про діяльність оперативної групи в цілому наказую особливу увагу обертати на цифру 4 (число для осіб, не зухвалі підозри) у щотижневих звітах, розпорядження про які було передано раніше. У відомостях про військовополонених, що виявили себе як не зухвалих підозр і занимавших раніше в радянському економічному житті керівні посади, указувати максимально точно відповідну галузь економіки й останнє місце роботи цих осіб 2) Ще раз нагадую, що при прийнятті рішень особлива увага варто обертати на національну приналежність Українців, білорусів, азербайджанців, вірменів, народи Північного Кавказу, Грузії, представників тюркських народів взагалі вказувати в списках з позначкою «дуже підозрілий» і звертатися з ними відповідно до наявних директив тільки в тих конкретних випадках, коли дійсно мова йде про фанатично настроєних більшовиків, политкомиссарах і інших небезпечних активістах Варто пам’ятати, що особливо серед тюркських народів часто зустрічаються особи з єврейською зовнішністю й що обрізання саме по собі ще не є доказом єврейського походження (наприклад, серед мусульман). 3) Поняття «інтелігент» не повинне трактуватися по європейських мірках Найпростіший, самий примітивний радянський безграмотний у своєму політичному фанатизмі може бути небезпечніше, ніж, наприклад, радянський інженер, що хоч і міг завдяки своїм здатностям і показній політизації вчитися в радянському вузі, але не мав глибокий внутрішнього зв’язку з більшовицькою системою Як інтелігентів у цьому зв’язку варто розглядати, у першу чергу, професійних революціонерів, письменників, редакторів, службовців Комінтерну й т. п. 4) Відомості про виявлених радянських громадян, що потрапили в список «дуже підозрілих», треба без зволікання  як зазначено в директивах від 17.7.1941 р. – передавати в комендатуру. Після надходження підтвердження про необхідність виконання особливих мір без зволікання приступати до приведення запропонованих мір кисполнению.

Більше  тривалого їхнього перебування в даному таборі по зрозумілих причинах варто уникати И нарешті, я ще раз нагадую, що страти в жодному разі не повинні проводитися в таборі або в безпосередній близькості від його Саме собою зрозуміло, страти не повинні бути публічними. Присутність глядачів принципово неприпустимо. 5) Нарешті, підкреслюю, що особою обов’язком керівників і службовців оперативної групи є бездоганне поводження на службі й за її межами, повне взаєморозуміння з комендантами таборів і ретельний контроль Підпис: Гейдрих Нотаріально завірено: Службовець канцелярії Державної таємної поліції (Підпис) РГВА.

Ф. 500до «Головне керування імперської безпеки (РСХА)» (м. Берлін). Оп. 1 Д.

25 Л. 3941. Додаток № 1 Директиви по виявленню підозрілих радянських військовополонених і цивільних осіб, полонених у ході Східної кампанії й находящихся в таборах для військовополонених і пересильних таборів у тилу німецьких сухопутних військ. Печатка: Секретний документ державної важливості! Відрядження оперативних груп Охоронної поліції й Служби безпеки здійснюється відповідно до домовленості, досягнутої між керівництвом Охоронної поліції, Служби безпеки й Головним командуванням сухопутних військ, від 7.10.41 р. (див.

Додаток № 2). Загони діють на підставі особливих повноважень і відповідно до отриманими їх загальними директивами щодо табірного режиму самостійно й під свою відповідальність. Зрозуміло, керівництво підтримує самі тісні контакти з комендантами таборів і офіцерами контррозвідки Більшовизм – смертельний ворог Националсоциалистической Німеччини. Цей супротивник пройшов не тільки армійську виучку, але й політичну, у руйнівному для народів більшовицькому дусі. Він веде боротьбу всіма доступними для нього засобами: за допомогою саботажу, що розтліває пропаганди, підпалів, убивств і т. д.

Тому більшовицький солдат втратив усяке право на обіг з ним як із чесним солдатом, якого вимагають Женевські домовленості Особливе положення Східної кампанії вимагає нещадних і енергійних заходів при найменших ознаках непокори, особливо відносно більшовицьких провокаторів, активістів, політруків і т. д. Тому загони Охраннополицейской служби повинні по можливості непомітно отсортировивать всі ті елементи із числа військовополонених, які розглядаються як більшовицька рушійна сила Спеціальні міри повинні здійснюватися з почуттям відповідальності й свідомості боргу й бути вільними від бюрократичних і адміністративних впливів Усяке спілкування військовополонених із цивільним населенням повинне припинятися Таким чином, завданням загонів Охраннополицейской служби є здійснення політичної перевірки всіх табірних полонених, а також відсортування й подальша обробка А) неприйнятних у політичному, карному й іншому відношенні елементів, а з їхнього середовища B) тих осіб, які можуть бути використані для відбудовних робіт на окупованих територіях Для здійснення цього завдання службам охорони й безпеки не можуть бути надані необхідні допоміжні засоби. Тому вони повинні зуміти, використовуючи інформаторів із числа надійних військовополонених і всі інші можливості, із самого початку, крок за кроком, виявити серед укладені табори всі підлягаючому вибракуванню елементи Короткі допити виявлених осіб і, по можливості, опитування інших полонених повинні в кожному разі допомогти загонам остаточно ухвалити рішення щодо застосуванні необхідних мер Показань одного інформатора,  безумовно, недостатньо для того, щоб внести ув’язненого в список підозрілих осіб.

По можливості необхідно какимто образом домогтися підтвердження інформації, що надійшла, Насамперед треба виявити: 1) всіх значних державних і партійних діячів, особливо професійних революціонерів, 2) діячів Комінтерну, 3) всіх важливих партійних діячів КПРС і її суміжних організацій у Центральному Комітеті, обкомах і райкомах, 4) всіх народних комісарів і їхніх заступників, 5) всіх колишніх политкомиссаров Червоної Армії, 6) керівників державних міністерств і відомств вищого й середнього рівня, 7) руководителейхозяйственников, 8) представників російської радянської інтелігенції і євреїв, якщо мова йде про професійних революціонерів або про політиків, письменників, редактори, службовців Комінтерну та ін., 9) всіх баламутів і фанатичних комуністів У зв’язку з існуючою недостачею лікарів і санітарів у таборах таких людей, навіть якщо мова йде про євреїв, необхідно звільнити від вибракування й залишити в таборах, крім окремих обґрунтованих випадків Вибракування військовополонених по ознаці національної приналежності  виробляються керівництвом табору Не менш важливо, як уже згадувалося, виявляти ті обличчя, які можуть бути використані для відновлення, адміністративного й економічного керування завойованих російських областей (особливо підпадають під пункти 6 і 7). Нарешті, необхідно мати осіб, які ще знадобляться для завершення подальшого розслідування, неважливо, поліцейського або какогото іншої властивості, а також для з’ясування загальних актуальних питань. Сюди ставляться, крім осіб, названих у пунктах 6 і 7, ті вищі державні й партійні керівники, які в силу свого положення й своїх знань здатні подавати інформацію про заходи й методи роботи Радянської держави, Комуністичної партії й Комінтерну Якщо буде потреба прийняття рішень, зрозуміло, необхідно також ураховувати національну приналежність Керівництво загонів особливого призначення щотижня передає своєму начальству короткий звіт. Він повинен містити наступну інформацію: 1.

 короткий опис проробленої за минулий тиждень роботи, 2. число осіб, яких можна остаточно розглядати як підозрілі (досить указати кількість), 3. поіменний список керівників – видатних діячів Комінтерну, великих партійних діячів, народних комісарів, политкомиссаров. Короткий опис положення, що займали виявлені обличчя, 4. число осіб, які можна віднести до непідозрілого: А) військовополонених, Б) цивільних осіб Керівники оперативних груп під власну відповідальність ухвалюють рішення щодо мірах виконання й передають відповідні вказівки спецслужбам Для виконання запропонованих мір загони особливого призначення повинні на підставі цих вказівок зажадати в табірного керівництва видачу полонених. Комендатури таборів одержали від Головного командування сухопутних військ відповідні вказівки про необхідність задовольняти подібні запити Приведення вироку у виконання повинне відбуватися непомітно в підходящим для цього віддалених місцях і не може здійснюватися в безпосередній близькості від табору, а тим більше в самому таборі. Варто стежити за негайним і належним похованням трупів Якщо буде потреба розстрілу з міркувань табірної дисципліни командир групи особливого призначення звертається по цьому питанню до коменданта табору Про результати проведеної спецобработки загони особливого призначення повинні по можливості вести відповідні списки.

У них необхідно вказати:  порядковий номер  ім’я й прізвище  дата й місце народження  військове звання  розпізнавальний номер  професія  останнє місце проживання  підстава спеціальної обробки  день і місце виконання спеціальної обробки Ці списки (добірку) направляти керівництву оперативної групи Командування оперативних груп щомісяця представляє мені особисто короткі звіти про діяльність загонів особливого призначення по завданнях своєї групи за формою, передбаченої для звітів про діяльність загонів особливого призначення Питання можливої передачі надійних інформаторів з табору в розпорядження оперативних груп у тилу армії,  в адміністрації області або у військовому окрузі I керівництво загонів особливого призначення повинне вирішувати разом з командуванням  своїх оперативних груп Особою обов’язком керівників і підлеглих загонів особливого призначення є бездоганне поводження на службі й за її межами, відмінне взаєморозуміння з комендантами табору й негайні перевірки Служащие загонів особливого призначення постійно повинні пам’ятати про особливу важливість поставлених перед ними завдань РГВА. Ф. 500до «Головне керування імперської безпеки (РСХА)» (м.

Берлін). Оп.

1 Д. 25 Л.

5458.