Технологія написання викладу

Під час читання тексту викладачем необхідно зробити як можна більшу кількість робочих записів. Форма записів повністю залежить від пишучий виклад, однак звичайно обов’язково фіксуються:

    власні імена; дати; пряме мовлення й діалог; цифри та інше в цьому роді.

Рекомендується також записувати текст, що читається викладачем, з Пробілами між рядків для того щоб при повторному читанні заповнити їхньою новою інформацією.Під час читання тексту викладачем необхідно також конспективно записати Послідовність викладу, тобто хід подій у пропонованому тексті (або послідовність опису, або міркувань автора тексту). Після цього можна скласти план, інакше кажучи, розбити текст на мікротексти й визначити їхньої мікротеми. Починати самостійну роботу над викладом найкраще із заповнення пробілів у своїх записах (відразу після читання тексту — поки він ще свіжий у пам’яті). Виконувати творче завдання треба після завершення роботи над текстом викладу. Як вибрати правильний варіант слововживання? Словник часто використовуваних паронимических пара, тлумачення словосполучень — у розділі Як зберегти молодість?

. Доступні ціни!