Токарєва Г. А.: «Мифопоетика У. Блейка» Література

Токарєва Г. А.: «Мифопоетика У. Блейка»
Література

. — С. 5-31.

2. Аверинцев С. С. Символ / С. С. Аверинцев // Літературний енциклопедичний словник / [під ред. В. М. Кожевникова, П. А. Миколаєва]. — М.: Радянська енциклопедія, 1987. — C. 378-379.) — C. 222-225.

4. Аверинцев С. С. До тлумачення символіки міфу про едипе / С. С. Аверинцев // Античність і сучасність. — М.: Наука, 1972. — С. 90-103.

5. Аверинцев С. С. Поети / С. С. Аверинцев. — М.: Мови російської культури, 1996. — 364з.

6. Аверинцев С. С. Рай / С. С. Аверинцев // Міфи народів миру. Енциклопедія в 2 т. — М.: Російська енциклопедія: Олімп, 1997. — Т. 2. — С. 364.) епохи й типи художньої свідомості. — М.: Спадщина, 1994. — С. 3-38.

8. Адорно Т. В. естетическая теорія / Пер. с ньому. / Т. В. Адорно. «Тириель» і «Книга Тель»: митарства земної душі / К. Афанасьєва // Темниця й воля в художньому світі романтизму. — М.: ИМЛИ РАН, 2002. — С. 189-223.

14. Афанасьєва К. Чуму в «Америці» У. Блейка / К. Афанасьєва // Темниця й воля в художньому світі романтизму. — М.: ИМЛИ РАН, 2002. — С. 223-234.

15. Байбурин А. К. Ритуал у традиційній культурі. Структурно-семантичний аналіз східнослов’янських обрядів / А. К. Байбурин. — Спб.: Наука, 1993. — 240з.

16. Байбурин А. К. Семиотический статус речей і міфологія / А. К. Байбурин // Матеріальна культура й міфологія. — Л.: Наука, 1981. — С. 215-226.

17. Барт Р. Вибрані роботи. Семіотика. Поетика / Пер. с фр. / Р. Барт. — М.: Прогрес: Универс: Рея, 1994. — 616з.

18. Басин Е. Я. Творчість і емпатия / Е. Я. Басин // Питання філософії. — 1987. — №2. — С. 54-67.

19. Батай Ж. Теорія релігії. Література й зло / Пер. с. Фр. / Ж. Батай. — Мінськ: Сучасний літератор, 2000. — 353c.

20. Бахтин М. М. Естетика словесної творчості / М. М. Бахтин. — М.: Мистецтво, 1979. — 424 з.

21. Білий А. Символізм як світорозуміння. / А. Білий. — М.: Республіка, 1994. — 528 з.

22. Беме Я. Аврора, або Ранкова зоря в сходженні / Пер. с ньому. / Я. Беме. — Спб. : Абетка, 2000. — 412з.

23. Беме Я. Теософія / Пер. с ньому. / Я. Беме. — Спб.: Санкт-Петербурзьке філософське суспільство, 2000. — 96з.

24. Бердяєв Н. Вибрані добутки / Н. Бердяєв. — Ростову-на^-Дону: Фенікс, 1997. — 544з.

25. Берковский Н. Романтизм у Німеччині / Н. Берковский. — Спб.: Абетка-Класика, 2001. — 512з.

26. Берковский Н. Статті й лекції по закордонній літературі / Н. Берковский. — М.: Абетка-Класика, 2002. — 480з.

27. Біблія.)»Муха», «Тигр», «Лондон», «Лілля». Переклади з англійського. Вступ А. Звєрєва / У. Блейк // Іноземна література. — № 5. — 1997. — С. 193-211.

29. Блейк У. Бачення Страшного суду / [Під ред. В. Чухно] / Блейк У. — М.: ексмо-Прес, 2002. — 384 c.

30. Блейк У. Вибрані вірші. / Сост. А. М. Звєрєв / На англ. і русск. яз / У. Блейк ) МГУ, 1980. — С. 71-89.

42. Валлич е. И. Закони про бедних в англійській публіцистиці кінця ХVII в. і теорія вбогості Ч. Холу / е. И. Валлич. — М. : Наука, 1990. — 153з.

43. Ванслов В. В. Естетика романтизму / В. В. Ванслов. — М.: Мистецтво, 1966. — 404 з.

44. Васильєва Т. Н. Лірика В. Блейка / Т. Н. Васильєва // Учені записки КГУ. — Т. 36. — 1959.

45. Васильєва Т. Н. Поетична творчість У. Блейка : автореф. дис. на змагання ступеня док. філол. наук. — Л.: изд-у БРЕШУ, 1971. — 40з.

46. Вейман Р. Історія літератури й міфологія / Пер. с ньому. / Р. Вейман. — М.: Прогрес, 1975. — 344з.

47. Вергілій Публий Марон Буколіки. Георгики. енеида / Пер. с латинського / Вергілій. — М.: Художня література, 1971. — 417 c.

48. Веселовский А. Н. Історична поетика /А. Н. Веселовский. — М.: Вища школа, 1989. — 406з.

49. Витковский Е. Повернення раю / Е. Витковский // Люцифер. — М.: АСТ = Харків: Фоліо, 2000. — С. 5-10.

50. Волжин С. Навчання Якова Беме в історичному розвитку філософії / С. Волжин // Беме Я. Теософія. — Спб.: Санкт-Петербурзьке філософське суспільство, 2000. — С. I-XV.

51. Вовків И. В. Творчі методи й художні системи/ И. В. Волков М.: Мистецтво, 1989. «Ліричним баладам» / У. Вордсворт // Літературні маніфести західноєвропейських романтиків / [Під ред. А. С. Дмитрієва]. — М.: МГУ, 1980. — С. 261-279

55. Вундт В. Міф і релігія / Пер. с ньому. / В. Вундт. — Спб.: Брокгауз і ефрон, 1913. — 416з.

56. Виготський Л. С. Психологія мистецтва / Л. С. Виготський. — Ростову-на^-Дону: Фенікс, 1996. — 480с.)»Америка. Пророцтво») / М. Д. Висоцька // Проблеми розвитку закордонного мистецтва. — Спб., 1998. — С. 62-65

58. Вишеславцев Б. П. Серце в християнській і індійській містиці / Б. П. Вишеславцев // Питання філософії. — 1990. — №4. — С. 62-87.

59. Вишеславцев Б. П. Етика перетвореного Еросу / Б. П. Вишеславцев. — М.: Республіка, 1994. — 368 з.

60. Гадамер Г. Г. Актуальність прекрасного / Г. Г. Гадамер. — М.: Мистецтво, 1991. — 367з.

61. Гайденко П. П. Від онтології до психологізму: поняття часу й тривалості в XVII-XVIII вв. / П. П. Гайденко // Питання філософії. — 2001. — №7. — С. 77-90.

62. Ганин В. Н. Поетика пасторалі. Еволюція англійської пасторальної поезії XVI-XVII століть : дис. — док. філол. наук. — М., 1998 — 427з.

63. Гаспаров М. Л. Афористика / М. Л. Гаспаров // Літературний енциклопедичний словник / [під ред. В. М. Кожевникова, П. А. Миколаєва]. — М.: Радянська енциклопедія, 1987. — C. 43

64. Гаспаров М. Л. Вергілій, або Поет майбутнього / М. Л. Гаспаров // Вибрані труди. — Т. 1: Про поетів. — М.: Мови російської культури, 1997. — С. 111-135.

65. Гаспаров М. Л. Поезія й проза — поетика й риторика / М. Л. Гаспаров // Історична поетика. Літературні епохи й типи художньої свідомості. — М.: Спадщина, 1994. — С. 126-160.

66. Гачев Г. Д. Образи Індії (Досвід екзистенціальної культурологии) / Г. Д. Гачев — М.: Наука, 1994. — 390з.

67. Гегель Г. В. Ф. Естетика в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. — М.: Мистецтво, 1971. — Т. 3. — 622з.

68. Герметизм, магія, натурфілософія в європейській культурі XVIII-XIX століття / [под. ред. И. Т. Касавина ]. — М.: Канон+, 1999. — 864з.

69. Гилберт К. е., Кун Г. Історія естетики / К. е. Гилберт, Г. Кун. — Спб.: Алтейя, 2000. — 653з.

70. Гинзбург Л. У пошуках святого Грааля / Л. Гинзбург // Поетика перекладу: сб. науч. ст. — М.: Веселка, 1988. — С. 12-20

71. Гинзбург Л. Я. Про лірика / Л. Я. Гинзбург. «Тигр» К. Бальмонтом і С. Маршаком / О. Р. Демидова // Аналіз стилів закордонної художньої й наукової літератури / [Під. ред. А. М. Соколова]. — Л.: Изд-У БРЕШУ. — Вип. 5. — 1987. — С. 123-133.

86. Дешан е. Війна в мирний час / е. Дешан // Літературні маніфести західноєвропейських романтиків / [Під ред. А. С. Дмитрієва]. — М.: МГУ, 1980. — С. 417-420.

87. Джемс В. Різноманіття релігійного досвіду / В. Джемс. — Спб.: Андрєєв і сини, 1992. — 418з.

88. Долин А. Пророк у своїй батьківщині / А. Долін. — М.: Спадщина, 2002. — 320з.

89. Донських О. А. У пошуках повноти звільнення (Блейк і Тютчев) / О. А. Донських // Історія й теорія культури у вузівському утворенні. — Новосибірськ, 2003. — С. 98-103.

90. Дорошевич А. Міф у літературі ХХ століття / А. Дорошевич // Питання літератури. — 1970. — №2. — С. 122-141.

91. Дремов А. Романтична типізація / А. Дремов // Питання літератури. — 1971. — №4. — С. 100-115.

92. Дубровина И. Романтика / И. Дубровина // Питання літератури. — 1965. — №11. — С. 3-16.

93. Дияконів И. М. Архаїчні міфи Сходу й Заходу / И. М. Дияконів. — М.: Наука, 1990. — 247c.

94. Дьяконова Н. Я. Англійський романтизм / Н. Я. Дьяконова. — М.: Наука, 1978. — 207з.

95. Дьяконова Н. Я Лондонські романтики й проблеми англійського романтизму / Н. Я. Дьяконова. — Л.: Изд-У БРЕШУ, 1970. «обгородженого саду»: природа, Бог і воля в поезії англійських романтиків / Е. П. Зикова // Темниця й воля в художньому світі романтизму. — М.: ИМЛИ РАН, 2002. — С. 88-110.

109. Зикова Е. П. Пастораль в англійській літературі XVIII століття / Е. П. Зикова. — М.: ИМЛИ, 1999. — 256з.

110. Іванов Вяч. И. Рідне й всесвітнє / Вяч. И. Мванов. — М.: Республіка, 1994. — 428 з.

111. Історична поетика. Літературні епохи й типи художньої свідомості: сб. статей / Ріс. АН Ин-т мир. літ-ри їм. М. Горького / [Під ред. П. А. Гринцер]. — М.: Спадщина, 1994. — 509 з.

112. Йейтс У. Б. Бачення: поетичне, драматичне, магічне / пров. з англ. / У. Б. Йейтс. — М.: Логос, 2000. — 768з.

113. Йейтс У. Б. Цей дивний Уилл Блейк / У. Б. Йейтс // У. Блейк Бачення Страшного суду / [Під ред. В. Чухно]. — М.: ексмо-Прес, 2002. — C. 323-366.

114. Кайуа Р. Міф і людина. Людина й сакральне / пров. із фр. / Р. Кайуа. — М.: ОГИ, 2003. — 296з.

115. Кант И. Критика чистого розуму / пров. з ньому. / И. Кант. — М.: Наука, 1999. — 655з.

116. Карельський А. В. Метаморфози Орфея. Бесіди по історії західних літератур / А. В. Карельський. — Випуск 1. — М.: изд-у РГГУ, 1998. — 279 з.

117. Карташова И. В. Про естетических і художні відкриття раннього романтизму / И. В. Карташова // Романтизм. Питання естетики й художньої практики. — Твер, 1992. — С. 4-11.) ИМЛИ РАН, 2002. — С. 110-131.

119. Кассирер е. Вибране. Досвід про людину / е. Кассирер. — М.: Гардарики, 1998. — 784з.

120. Кельтська міфологія. Енциклопедія. — М.: ексмо, 2002. — 640 з.

121. Кемпбелл Дж. Герой з тисячами осіб / Дж Кемпбелл. — Київ: Ваклер = М.: АСТ : Рефл-Бук, 1997. — 336 з.

122. Кереньи К. Пролегомени / К. Кереньи // Юнг К. Г. Душа й міф: шість архетипів. — М.: ЗАТ «Досконалість» = Київ: Порт-Рояль. — С. 11-38

123. Кирилова И. Літературне втілення образа Христа / И. Кирилова // Питання літератури. — 1991. — №8. — С. 60-74.)»Доконана людина» у християнському й романтичному світорозумінні / О. А. Кислякова // Романтизм у літературному русі: сб. науч. праць. — Твер: Изд-У ТГУ, 1997. — С. 23-33.

125. Китс Дж. Вірша / Д. Китс. — Л.: Наука, 1986. — 392з.

126. Клаут Х. Історія Лондона / пров. з англ. / Х. Клаут. — М.: Увесь світ, 2002. — 160з.

127. Козлів А. С. Міфологічна критика / А. С. Козлов // Сучасне закордонне літературознавство: енцикл. довідник. — М.: Інтрада, 1996. — С. 225-235.

128. Козлів А. С. Мифопоезия / А. С. Козлов // Сучасне закордонне літературознавство: енцикл. довідник. — М.: Інтрада, 1996. — С. 236 c.

129. Козлів А. С. Мономиф / А. С. Козлов // Сучасне закордонне літературознавство: енцикл. довідник. — М.: Інтрада, 1996. — С. 236-238.

130. Кольридж С. З літературної біографії / С. Кольридж // Літературні маніфести західноєвропейських романтиків / [Під ред. А. С. Дмитрієва]. — М. : МГУ, 1980. — С. 379-394.

131. Кондаків И. В. Сучасне мифотворчество як естетико-ідеологічна проблема / И. В. Кондаків // Мир психології. — 1998. — №3. — С. 34-48.

132. Кошик Н. А. Сад як мотив літератури німецького романтизму / Н. А. Кошик // Романтизм: естетика й творчість. — Твер: Изд-У ТГУ, 1994. — С. 35-46.

133. Корнілова Е. Н. Міфологічна свідомість і мифопоетика західноєвропейського романтизму /Е. Н. Корнілова. — М.: ИМЛИ РАН; Спадщина, 2001. — 447з.

134. Косарев А. Ф. Світорозуміння язичників — міфи, обряди, ритуали / А. Ф. Косарев // Природа. — 1994. — №7. — С. 79-89.)»Книзі Іова в зримих образах» У. Блейка / А. Кейзин // Блейк У. Бачення Страшного суду / [під ред. В. Чухно]. — М.: ексмо-Прес, 2002. — С. 135-140.

136. Кемпбелл Дж. Міфічний образ / Пер. с англ. / Дж. Кемпбелл. — М. : АСТ, 2002. — 683з.

137. Кюнг Г. Великі християнські мислителі / пров. з ньому. / М. Кюнг. — Спб. : Алтейя, 2000. — 442з.

138. Лепорский П. И. Богочеловек / П. И. Лепорский // Християнство. Енциклопедичний словник в 3 т. — М.: Изд-В «Більша російська енциклопедія». — Т. 3. «Пісні Досвіду» і «Пісні Безвинності»: автореф. дис. — канд. філол. наук / М. В. Майсурадзе. — Тбілісі, 1990. — 23з.

163. Маковский М. М. Порівняльний словник міфологічної символіки в індоєвропейських мовах. Образ миру й мири образів. / М. М. Маковский. — М.: ВЛАДОС. — 1996. — 416 з.

164. Маліновський Б. Магія, наука й релігія / Б. Маліновський. — М.: Республіка, 1992. — 304с.)rsquo;Адзельо / А. Мандзони // Літературні маніфести західноєвропейських романтиків / [Під ред. А. С. Дмитрієва А. С.] — М. : МГУ, 1980. — С. 520-533.

168. Марков В. А. Література й міф: проблема архетипів (до постановки питання) / В. А. Марков // Тиняновский збірник. Четверті тиняновские читання. — Рига, 1999. — С. 133-146.

169. Майстер екхарт Вибрані проповіді й трактати / Пер. с ньому./ Майстер екхарт. — Спб.: Церква й культура, 2001. — 296с.)»Є щось, що не любить огороджень» (біблійна доктрина й раннеромантический демонізм) / А. Е. Махів // Темниця й воля в художньому світі романтизму. — М.: ИМЛИ РАН, 2002. — С. 27-88.

171. Мацейна А. Агнець Божий / Пер. с литовського / А. Мацейна. — Спб.: Алетейя. — 304з.

172. Медриш Д. Н. Структура художнього часу у фольклорі й літературі / Д. Н. Медриш // Ритм, простір і час у літературі й мистецтві. — Л.: Наука, 1974. — С. 121-143.

173. Мелетинский Е. М. Міф і історична поетика фольклору / Е. М. Мелетинский // Фольклор. Поетична система. — М. : Наука, 1977. — С. 23-41.

174. Мелетинский Е. М. Про походження літературно-міфологічних сюжетних архетипів / Е. М. Мелетинский // Літературні архетипи й универсалии. — М.: Изд-У РГГУ, 2001. — С. 73-150.

175. Мелетинский Е. М. Поетика міфу. / Е. М. Мелетинский. — М.: Східна література РАН, 1995. — 408з.

176. Мень А. Історія релігії / А. Мень. — М.: СП Solvo, 1992. — Т. 5. — 431з.

177. Мільтона Д. Загублений Рай. Повернутий Рай / Д. Мільтон // Люцифер.

180. Міф — пастораль «Прорікання Невідання» У. Блейка в контексті його творчості [електронний ресурс] / Г. И. Модина, И. Крижко. —

184. Мортон А. Л. Від Мелори до елиота. / А. Л. Мортон // Від Мелори до елиота. — М., 1970. — С. 123-161.

185. Нагель Т. Мислимость неможливого й проблема духу й тіла // Питання філософії. — 2001. — №8. — С. 101-113.

186. Найдиш В. М. Філософія міфології. Від античності до епохи романтизму / В. М. Найдиш. — М.: Гардарики, 2002. — 554з.

187. Минів В. В. Спонтанність свідомості / В. В. Минів. — М.: Прометей, 1989. — 288з.

188. Некрасова Е. А. Романтизм в англійському мистецтві / Е. А. Некрасова. — М.: Мистецтво, 1975. — 256з.

189. Некрасова Е. А. Творчість У. Блейка / Е. А. Некрасова. — М.: изд-у МГУ, 1962. — 181 с.[68] c.

190. Никола М. И. Жанр духовного паломництва в англійській літературі XIV століття (топіка жанру й окремі варіації) / М. И. Никола // Філологічні науки. — 1993. — №3. — С. 48-57.)»срібного століття» в 2т. / Ф. Ницше. — М.: Алкиона = Мінськ : Присцельс, 1996. — т. 2. — С. 51-177.

192. Новалис Фрагменти / Новалис // Літературні маніфести західноєвропейських романтиків / [Під ред. А. С. Дмитрієва] — М. : МГУ, 1980. — С. 94-198.

193. Новичкова Т. А. Епос і міф /Т. А. Новичкова. — Спб. : Наука, 2001. — 248з.

194. Новоселів М. А. Догмат і містика в православ’ї, католицтві й протестанстве / М. А. Новосьолов. — М.: Лепта-Пресс, 2003. — 384з.

195. Овсянников М. Ф. естетическая концепція Ф. Шеллинга й німецький романтизм /М. Ф. Овсянников // Шеллинг Ф. Філософія мистецтва. — М.: Думка, 1994. — С. 15-43.

196. Осанкина В. А. Библейско-Євангельська традиція в естетиці й поетиці російського романтизму: автореф. дис. — докт. філол. наук / В. А. Осанкина. . — Т. 3. — 2000. — С. 51-58.

198. Пахсарьян Н. Т. Міф . — 2001. — № 6. — С. 88-109.

200. Петрухин В. Я. Ритуал / В. Я. Петрухин // Літературний енциклопедичний словник / [Під ред. В. М. Кожевникова, П. А. Миколаєва]- М.: Радянська енциклопедія, 1987. — С. 327-328.

201. Петрухин В. Я. Людина й тварина в міфі й ритуалі: мир природи в символах миру культури / В. Я. Петрухин // Міфи, культи, обряди закордонної Азії. — М.: Наука, 1986. — С. 5-25.

202. Пивоев В. М. Міфологічна свідомість як спосіб освоєння миру / В. М. Пивоев. — Петрозаводськ: Карелія, 1991. — 111з.

203. Пінський Л. М. Ренесанс. Барокко. Освіта / Л. М. Пінський. — М.: Изд-У РГГУ, 2002. — 829з.

204. Платон Твір в 3 т. / Платон. — М.: Думка, 1970. — Т. 2. — 611з.

205. Гребель Вибрані трактати / Гребель. — Мінськ: Харвест = М.: АСТ, 2000. — 320з.

206. Попова М. К. Алегорія в англійській літературі середніх століть / М. К. Попова. — Воронеж: Изд-У ВГУ, 1993. — 111з.

207. Потебня А. А. Слово й міф / А. А. Потебня. — М.: Правда, 1989. — 283 з.

208. Потебня А. А. Естетика й поетика / А. А. Потебня. — М.: Мистецтво, 1976. — 613з.

209. Поспєлов Г. Н. Теорія літератури / Г. Н. Поспєлов. — М.: Вища школа,1978. -351з.

210. Проблеми естетики й творчості романтиків: межвузовский тем. збірник. — Калінін: Изд-У Кпалинингу, 1982. — 150з.

211. Пропп В. Я. Історичних корінь чарівної казки / В. Я. Пропп. — Л.: Изд-У БРЕШУ, 1986. — 365 з.

212. Пропп В. Я. Морфологія казки Історичних корінь чарівної казки / У. Я Пропп. — М.: Лабіринт, 1998. — 512 з.

213. Пропп В. Я. Поетика фольклору / В. Я. Пропп. — М.: Лабіринт, 1998. — 353з.

214. Просвітительський рух в Англії / [Під ред. Н. М. Мещеряковой] — М.: изд-у МГУ, 1991. — 443з.

215. Психологія релігійності й містицизму / [Сост. К. Сельченок]. — Мінськ: Харвест = М.: АСТ, 2001. — 544з.

216. Пятигорский А. М. Міфологічні міркування. Лекції по феноменології міфу / А. М. Пятигорский. — М.: Мови російської культури, 1996. — 280 з.

217. Ранк О. Міф про народження героя / Пер з ньому. / О. Ранк — М.: Рефл-Бук = Київ : Ваклер, 1997. — 226з.

218. Рассел Дж. Б. Князь Тьми. Добро й зло в історії людства / Пер. с англ. / Дж. Б. Рассел. — Спб.: Євразія, 2002. — 448з.

219. Рассел. Дж. Б. Сатана. Сприйняття зла в християнській традиції / Пер. с англ. / Дж. Б. Рассел. — Спб.: Євразія 2001. — 320з.

220. Раушенбах Б. В. Логіка троичности / Б. В. Раушенбах // Питання філософії. — 1993. — №3. — с. 62-70.)»тигр» у вірші У. Блейка «Tiger» / И. В. Резчикова // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавство. — Кіров, 2003. — т. 2. — С. 82-87.

222. Родосский А. В. Європейський романтизм і французька революція / А. В. Родосский // Вісник Спбгу. — Серія 2. — Випуск 2. — 1999. — С. 89-92.

223. Савельєва М. Ю Лекції по міфології культури / М. Ю. Савельєва. — Київ: Парапан, 2003. — 247з.

224. Сайко е. В. Культура міфу Вісники царства Божия. Біблійні пророки від Амоса до Реставрації / е. Светлов (А. Мень). — Брюссель, 1986. — 647з.

229. Сивих е. В. Контраст у поезії як один з типів висування. На прикладі циклів віршів «Пісні Невідання» і «Пісні Пізнання» У. Блейка: автореф. дис. — канд. фолол. Наук / е. В. Сєдих. — Спб.: Изд-У Спбгу, 1997. — 18з.

230. Семенов Л. Е. Про природу романтичної метаморфози / Л. Е. Семенов // Романтизм у літературному русі: сб. науч. праць. — Твер: ТГУ, 1997. — С. 12-23.

231. Сенци М. Уява й вірність природі. Філософські основи літературної критики Кольриджа / М. Сенци // Європейський романтизм. — М.: Наука, 1973. — С. 128-179

232. Сердюків Ю. М. Нерефлексивні форми пізнання. / Ю. М. Сердюків. — М.: Прометей, 1997. — 94 з.

233. Слюсарь А. А. Про поетику романтичного добутку / А. А. Слюсарь // Романтизм. Питання естетики й художньої практики. — Твер, 1992. — с. 134-142.

234. Смирнов И. П. Місце «мифопоетического» підходу до літературного твору серед інших тлумачень тексту / И. П. Смирнов // Міф — фольклор — література. — Л.: Наука, 1978. — С. 186-202.

235. Смирнова О. М. Пророчі поеми У. Блейка: автореф. дис. — канд. філол. наук / О. М. Смирнова. — Спб., 2003. — 20з.

236. Сучасне мифотворчество й мистецтво: тези доповідей наукової конференції / [Під ред. В. М. Пивоева]. — Петрозаводськ, 1991. — 144з.

237. Сучасне закордонне літературознавство: енцикл. довідник, М.: Інтрада, 1996. — 320 c.

238. Соловьв В. С. Філософія мистецтва й літературна критика /В. С. Соловйов. — М.: Мистецтво, 1991. — 701 з.

239. Солов’їв В. С. Гностицизм / В. С. Соловйов // Християнство. Енциклопедичний словник в 3 т. — М.: Изд-В «Більша російська енциклопедія», 1993. — т. 1. — С. 415-418.

240. Соловйова Н. А. Типи художньої свідомості в XIX / Н. А. Соловйова // Історія закордонної літератури XIX століття. — М.: Вища школа, 1999. — С. 21-49.

241. Соловйова Н. А. XIX століття. Романтична свідомість епохи / Н. А. Соловйова // Вісник МГУ. — Серія 9. — 2001. — №1. — С. 7-22.

242. Соловйова Н. А. У джерел англійського романтизму / Н. А. Соловйова. — М. : Изд-У МГУ, 1988. — 232с.) — Петрозаводськ, 1991. — С. 21-24.

244. Спиноза Б. Про Бога, людину і його щастя / Б. Спиноза. — Харків: Фоліо = Москва: АСТ, 2000. — 400з.

245. Стеблин-каменський М. И. Міф / М. И. Стеблин-Каменський. — М., Л.: Наука, 1976. — 103з.

246. Стендаль Расин і Шекспір / Стендаль // Літературні маніфести західноєвропейських романтиків / [Під ред. А. С. Дмитрієва] — М.: МГУ, 1980. — С. 472-483.

247. Сувора Е. е. Модифікація позиції присутності: шлях до себе / Е. е. Сувора // Культурний простір подорожей: матеріали наукового форуму 8-10 квітня 2003г. — Спб.: Изд-У Спбгу, 2003. — С. 13-17

248. Сухарев С. Два «Тигр». Про перекладацький стиль і особистість перекладача / С. Сухарев // Майстерність перекладу. — М., 1997. — С. 296-317.

249. Тейлор е. Б. Міф і обряд у первісній культурі / е. Б. Тейлор. «ектропическом» просторі поезії (поет і текст у їхній єдності) / В. Н. Сокир // Від міфу до літератури: сб. научн. статей. — М: Изд-У РГГУ, 1993. — С. 25-42.

267. Традиції й новаторство німецького й англійського романтизму кінця XVIII початку XIX століття: межвуз. сб. науч. праць. — Володимир: Изд-У ВГПИ, 1986. — 176з.

268. Трубецькой Е. Вибрані добутки / Е. Трубецькой — Ростову-на^-Дону: Фенікс, 1998. — 511з.

269. Тейлор е. Б. Первісна культура / Пер. с англ. / е. Б. Тейлор. — М.: Политиздат, 1989. — 572 з.

270. Тернер В. Символ і ритуал / Пер. с англ. / Б. Тернер М.: Наука, 1983. — 273 з.

271. Угринович Д. М. Сутність первісної міфології й тенденції її еволюції / Д. М. Угринович // Питання філософії. — 1980 — №10. — С. 136-147.

272. Вільям Блейк у перекладах С. Маршака Вибране / Вільям Блейк. — М.: Олма-Прес, 2000. — 175 c.

273. Уланд Л. Про романтичний / Л. Уланд // Літературні маніфести західноєвропейських романтиків / [Під ред. А. С. Дмитрієва]. — М.: МГУ, 1980. — С. 159-162.

274. Уоллер М. Лондон, 1700 рік / Пер. с. англ. / М. Уоллер.

279. Фрай Н. Критика, релігія, література / Н. Фрай // Питання літератури. . — С. 157-188.

280. Фрезер Дж. Фольклор у Старому Завіті / Пер. с англ. /Дж. Фрезер. — М. : Изд-У политий. літ., 1990. — 542з.

281. Фрейд З. Психоаналіз. Релігія. Культура / Пер. с ньому. / З. Фрейд. — М.: Ренесанс, 1992. — 291з.

282. Фрейд З. Психологія несвідомого / Пер. с ньому. / З. Фрейд. — М.: Освіта, 1989. — 448 з.

283. Фрейденберг О. М. Міф і література стародавності / О. М. Фрейденберг. — М.: Наука, 1978. — 605з.

284. Фрейденберг О. М. Поетика сюжету й жанру / О. М. Фрейденберг. — М.: Лабіринт, 1997. — 448 з.

285. Фрезер Дж. Золота галузь: Дослідження магії й релігії / Пер з англ./ Дж. Фрезер — М. : АСТ, 1998. — 784 з.

286. Хализев В. Е. Міфологія XIX , №2 ( березень-квітень), 2000г.

299. Шеллі П. Б. Вибрані добутки / П. Б. Шеллі. — М.: Рипол-Класик, 1998. — 799з.

300. Шеллинг Ф. В. Філософія мистецтва. / Пер. с ньому. / Ф. В. Шеллинг. — М.: Думка, 1999. — М. : МГУ, 1987. — С. 214-232.

317. Юнг К. Г. Душа й міф. Шість ахетипов / Пер. с англ. / К. Г. Юнг. rsquo;s Poems / F. )rsquo;s Bible of Hell: Prophecy as Political Program / S. C. Behre). — Lo)

332. Be) / G. Bloom. — Cor) Hall, 1969. — P. 49-57.

354. Erdma)rsquo;s I)» Critical Paths / E. La)amp; Experie)rsquo;s so) / [Ed. by S. Gard