Віршовані розміри. Теоретичний матеріал — Частина 2

И краще видумати не міг

(А. С. Пушкін)

ХОРЕЙ (греч. choreios — танечний) або ТРОХЕЙ (греч. trochaios — що біжить) — двоскладова віршована стопа з наголосом на першому складі. Cхема « -& ».

Мчатися хмари, в’ються хмари

Невидимкою місяць

Висвітлює сніг летучий;

Мутне небо, ніч мутна

(А. С. Пушкін)

ДАКТИЛЬ (греч. daktylos — палець)- трискладова віршована стопа з наголосом на першому складі

Схема «- &&».

У рабстві врятоване

Серце народне —

Золото, золото

Серце народне!

(Н. А. Некрасов)

АМФІБРАХІЙ (греч. amphibrachys — по обидва боки короткий) — трискладова віршована стопа з наголосом на другому складі. Схема «& — &».

На півночі дикому коштує самотньо

На голій вершині сосна

И дрімає, гойдаючись, і снігом сипучим

Одягнена, як ризою, вона

(М. Ю. Лермонтов)

АНАПЕСТ (греч. anapaistos — відбитий, тобто зворотний дактилю) — трискладова віршована стопа з наголосом на останньому складі. Схема « && — ».

Є в наспівах твоїх таємних

Фатальна про загибель звістка

Є проклятье завітів священних,

Наруга счастия є

(А. Блок)

ПЕОН — чотирискладова віршована стопа з 1-м ударним і 3-мя ненаголошеними складами. Залежно від того, на який склад стопи доводиться наголос, розрізняються пеони на 1-й (- & &&), 2-й( &- &&), 3-й(&&-&) і 4-й склад стопи (& &&-). Пеони часто являє собою окремий випадок ямба й хорея

Спите напівмертві зів’ялі квіти,

Так і не довідалися розквіту краси,

Біля шляхів заїжджених вирощені творцем,

Зім’яті важким колесом, що небачили,

(К. Д. Бальмонт) Не думай про секунди свисока.

Наступить час, сам зрозумієш, напевно, —

Свистять вони, як кулі в скроні,

Миті, миті, миті. (Р. Рождественський)

ПЕНТОН (пятисложник) — віршований розмір з п’яти складів з наголосом на 3 складі. Пентон розроблений А. В. Кольцовим і вживається тільки в народних піснях. Рима, як правило, відсутній. Схема « && — &&»

Ншуми ти, жито,

Спілим колоссям!

Ти не співай, косар,

Про широку степ!

(А. В. Кольцов)

ПИРРИХИЙ — стопа із двох коротких (в античному віршуванні) або двох ненаголошених (у силабо-тонічному) складів. Пиррихием умовно називають пропуск наголосу на ритмічно сильному місці в хореї і ямбі

Три дівиці під вікном

Пряли пізно вечірком…

(А. С. Пушкін)

ТРИБРАХІЙ — пропуск наголосу в трискладовому розмірі на першому складі («Неповторна днів благодать…»).

АНАКРУЗА (греч. anakrusis — відштовхування) — метрично слабке місце на початку вірша перед першим іктом (ударним складом), звичайно постійного обсягу. На анакрузу часто падає сверхсхемное наголос. Анакрузою також називають ненаголошені склади на початку вірша

 Русалка плила по ріці голубой,

Озаряема повним місяцем;

И намагалася вона доплеснути до місяця

Сріблисту піну хвилі

(М. Ю. Лермонтов)

СВЕРХСХЕМНОЕ НАГОЛОС — наголос на слабкому місці віршованого метра («Дух отрицанья, дух сомненья» — М. Ю. Лермонтов).

Коли я вночі чекаю її приходу,

Життя, здається, висить на волоску

Що почесті, що юність, що воля

Перед милою гостею із сопілочкою вруке.

(А. Ахматова)

СПОНДЕЙ — стопа ямба або хорея зі сверхсхемним наголосом. Як результат, у стопі може бути два наголоси підряд.

Швед, росіянин — коле, рубає, ріжеться

Бій барабанний, кличі, скрегіт,

Грім гармат, тупіт, ржанье, стогін,

И смерть, і пекло з усіх сторін

(А. С. Пушкін)

УСІКАННЯ — неповна стопа наприкінці вірша або полустишия. Усікання, як правило, є присутнім при чергуванні

У віршах рим зі слів з наголосом на різних складах від кінця (наприклад, жіночих і чоловічих рим).

Гірські вершини

Сплять у тьмі нічної;

Тихі долини

Повні свіжою імлою…

(М. Ю. Лермонтов)

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ВІРШ (від старофранцузской поеми про Олександра Македонському) — французький 12-складний або росіянин 6-стопний ямб із цезурою після 6-го складу й парним римуванням; основний розмір великих жанрів у літературі класицизму

Гордовитий тимчасовий правитель, і підлий і підступний,

Монарха хитрий підлесник і друг невдячний,

Шалений тиран рідної країни своєї,

Винесений у важливий сан пронирствами лиходій!

(К. Ф. Рилєєв)

ГЕКЗАМЕТР (греч. hexametros — шестимерний) — віршований розмір античної епічної поезії: шестистопний дактиль,

У якому перші чотири стопи можуть замінятися спондеями (у силабо-тонічних імітаціях — хореями). Гекзаметр — самий популярний і престижний античний розмір, винахід якого приписували самому Аполлонові — богові, покровительствующему поезії. В еллінів цей розмір асоціювався із шумом хвилі, що набігає на берег. Гекзаметром написані найбільші поеми Гомера «Илиада» і «Одиссея»(7 століття до н.е.), Вергілія «Энеида», а також гімни, поеми, ідилії й сатири багатьох античних поетів. Можливо до 32-х ритмічних варіацій гекзаметра. Приклади схем:

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& («&»- ненаголошена частина, «&» — ударна частина, «//» — словораздел)

У російську поезію гекзаметр увів В. К. Тредиаковский, а закріпили Н. И. Гнєдич (переклад «Илиади»), В. А. Жуковський (переклад «Одиссеи»), А. Дельвиг.

Гнів, богиня, оспівай Ахіллеса, Пелеева сина,

Грозний, що ахеянам тисячі нещасть соделал:

Багато душ могутні славних героїв низринул

У похмурий Аид і самих розпростер їх у користь м’ясоїдним

Птахам околишнім і псам (совершалася Зевсова воля),-

З оного дня, як, воздвигшие суперечка, воспилали враждою

Пастир народів Атрид і герой Ахіллес шляхетний

(Гомер «Илиада». Пер. Н. Гнєдич)

ПЕНТАМЕТР — допоміжний метр античного віршування; складова частина елегійного дистиха, у якому перший вірш — гекзаметр, другий — пентаметр. Фактично, пентаметр являє собою гекзаметр із усіканнями в середині й наприкінці вірша

Схема: &&&&&&&&&&&&&&&&. У чистому виді пентаметр не вживався

ЛОГАЭД (греч. logaoidikos — прозаїчно^-віршований) — віршований розмір, утворений сполученням неоднакових стоп (наприклад, анапестів і хореев), послідовність яких правильно повторюється зі строфи в строфу. Логаеди — основна форма античної пісенної лірики, а також хоровий партій у трагедіях. Часто логаедические розміри називалися на честь їхніх творців і пропагандистів: алкеев стих, сапфический стих, фалекий, адоний і др.

Будемо жити й любити, моя подруга,

Воркотню старих запеклих

Будемо в ламаних гріш із тобою ставити…