Вольперт Л. И.: Казот

Вольперт Л. И.: Казот

Жак ( 1719-1792) РАН
Пушкінська енциклопедія

КАЗОТ (Cazotte) Жак ( 1719-1792), фр. письменник, рояліст, містик-иллюминат, що загинув на гільйотині.)»Закоханий диявол» («Le Diable amoureux», 1772), найвідомішого произв. К., і полн. 4-млосне собр. соч. К. на фр. яз. (Paris, 1816-1817) (Бібліотека П. № 367, 716). П., безсумнівно, знав опублікований у посмертному собр. соч. Ж. — Ф. де Лагарпа (Laharре J. — F. de. (Euvres choisies et posthumes. Paris, 1806. T. 1. P. LXII-LXVIII), негайно растиражированний період, виданнями й швидко переведений на рос. яз. (Лагарп Ж. — Ф. Казотово пророкування / Із Франц. журн. // BE. 1806. Ч. 29. № 19. С. 201-209; передрук у кн.: Повести, анекдоти й суміш, изд. М. Каченовским. М., 1819. Ч. 3. С. 270-280) нарис про «Казотовом пророкування» революц. терору. Наведене в цьому нарисі двустишие «Et des boyaux du der), видаване за «філософські вірші Дідро», було одним з передбачуваних лит. джерел приписуваного П. чотиривірша «Ми добрих громадян побавимо…» (кінець 1810-х, можливо 1819 — нач. 1820-х).)»lt;Закоханий бесgt;», 1821-1823 (Акад. VIII, 429) і, очевидно, авторизованої запису В. П. Титова (Відокремлений будиночок на Васильевском / Тит Космократов // СЦ 1829. С. 147-217; Акад. в 10 т. (2). Т. 9. С. 507-540), мотиву любові біса до смертної жінки з «Закоханого диявола» К.)»Закоханий біс»: (Нездійснений задум Пушкіна) // ПІМ. Т. 3. С. 111; Осповат Л. С. «Закоханий біс»: Задум і його трансформація у творчості Пушкіна 1821-1831 гг. // ПІМ. Т. 12. С. 182; Шульц Р. 1) Пушкін і Казот. Вашингтона, 1987; 2) Про внутрішній зв’язок двох «Будиночків» Пушкіна: (До теми «Пушкін і Казот») // Записки Русявий. акад. групи в США. 1987. Т. 20. С. 115-139; Поддубная Р. Н. «Пікова дама» у контексті європейської літературно-філософської традиції (мотив і ігри) // Російська філологія: Укр. вестy.: Респ. науч. — метод, журн. Харків, 1994. № 4. С. 17-21.

Л. И. Вольперт