Зв’язок поколінь Частина C ЕГе

Зв’язок поколінь Під поколінням звичайно розуміють інтервал часу між середнім віком батьків і дітей. Із цього погляду у віковому відношенні в суспільстві виділяють ряд поколінь вимірюваних певним числом літ Кожна людина — сучасник якої-небудь епохи й одноліток певного покоління. Відомо із власного досвіду, що одне покоління людей значно відрізняється від іншого. Всім ясно, що нове йде на зміну застарілий. Проте, людство як рід людської не розвалюється, не обривається «днів сполучна нитка». Завдяки чому? Завдяки наступності поколінь.

На стику поколінь, як правило, виникає безліч проблем: це й знайома проблема «батьків і дітей». Зміна поколінь — не залежний від нас об’єктивний фактор суспільного прогресу. Зміна поколінь — це, насамперед, процес, що забезпечує наступність у розвитку людського роду Сам факт співіснування в одному суспільстві декількох поколінь людей припускає наявність між ними певних, у тому числі й принципових розходженнях. Так «батьки» у рішеннях опираються на норми моралі, «діти» керуються симпатіями й антипатіями.

«Батьки» розглядають роботу як чеснота, «діти» — як неминучість. Це й зрозуміло: зміни в рівні життя ведуть до зміни в мисленні, поводженні, виборі ціннісних ориентаций людей різних поколінь. І як завжди над поколінням батьків ми добро сміємося, бабусь і дідусів поважаємо, а прадідами захоплюємося. У ряді поколінь дитинство — особливий період. Спереду ціле життя, безліч добрих справ. Суспільство цінує й намагається захистити дитинство. Тут більше важливий вплив. Не тільки говорити, що курити погано, але й самим не курити. Адже дитина дивиться й може думати: «Якщо їм можна значить можна й мені».

Всі діти прагнуть стати скоріше дорослими, а багато старих тужать про свою збіглу молодість. Тільки можливості одних і досвід інших допомагають бачити життя із самих різних сторін, встановлює щирий зв’язок поколінь. «Наші діти повинні бути краще нас, і ми повинні виховувати їхніми кращими людьми. Не ми створимо факти їхнього життя — створять їх вони самі, і фактів цих буде в них більше, ніж їх було в нас. Якщо ми розів’ємо у своїх дітях всі засоби для вірного спостереження, вірної оцінки й вірного висновку, ми випустимо їх у життя у всеозброєнні засобів для боротьби з тим віковим злом, протилежна сторона якого зветься прогресом. Якщо ви виховаєте такого борця — ви створите громадянина…

», — так думав Н. В. Шелгунов, публіцист, літературний критик Я ж намагаюся всі кращі якості перейняти в батьків, бабусь і дідусів, навіть старший брат дає мені знання про те, як краще вчитися.