Клюйкова О. Маленька повість про великого композитора, або Джоаккино Россіні

Клюйкова О. Маленька повість про великого композитора, або Джоаккино Россіні.

— И назва в неї чудесне — А коротше, можна сказати, що італійці звичайні люди з усіма їхніми достоїнствами й недоліками. Однак нам важливі всі ці спостереження, адже ми зібралися довідатися про одному зі славнозвісних італійців Так що ж відбувалося в Італії до моменту сходження нового світила музичного миру?) революції й установлювався новий капіталістичний лад, в Італії мирно дрімав ветхий феодалізм. Недарма її нерідко називали «клаптевою» країною: вона підрозділялася на безліч герцогств і графств. Кожний же дрібний правитель почував себе государем, установлював свої закони й границі. Де границі століття виявилася представленої в основному драматургічними добутками? Адже саме театр давав пряму й безпосередню можливість спілкування з народом, і де ще знайти арену більше масову й популярну для пропаганди думок і поглядів просвітителів?) не втрачають своєї актуальності й у наш час!) конфлікти. Згадаємо знамениту «Трактирницю»! Вигадливі ж і поетичні казки Карло Гоцци стали прямій протилежністю п’єсам Гольдони. Фьяби (казки) переносять нас у фантастичний мир чудесних перетворень і напруженої боротьби добра й зла. Хто не знає натхненного втілення чудесної казки «Любов до трьох апельсинів» в опері знаменитого радянського композитора С. С. Прокоф’єва? А » Король-Олень»? Ця піднесена фьяба екранізований у Радянському Союзі, і її герої скорили глядачів добротою, безпосередністю й дивними пригодами. У цілому театр Гоцци з’явився як би протестом проти діляцтва, ощадливості й продажності. Драматургія й Гольдони, і Гоцци створювалася на основі комедії дель арте (комедії масок). Як же любили італійці, незалежно від свого суспільного становища, її оптимізм і вільнодумство, бичування пороків і їдку сатиру! І все-таки, пройшовши тривалий шлях розвитку, цей популярний жанр «зжив» себе, ставши до кінця XVIII століття беззмістовним, вульгарним і грубим. Улюблений народний жанр вимагав відновлення, кардинальної реформації! І Гольдони, і Гоцци, хоча й дотримувалися різних поглядів, відмінно всі розуміли. І зробили це, створивши, кожний по-своєму, новий тип драматургії.) драматургія сильно відставала. Вийшло так, що в Італії аж до кінця XVIII століття трагічний театр практично був відсутній. Невже? Як же так трапилося? Справа в тому, що пафос боротьби за волю, що влекет за собою героїко-трагічну драматургію, ще був далекий італійському третьому стану. Вийшло так, що трагічна тематика закріпилася за оперою, а в ній акцент часто ставився не на змісті, а на оформленні спектаклів і віртуозності виконавців. Кадри трагічних акторів не створювалися, через політичну роздробленість у країні не було єдиного театрального центра, подібного до Парижа у Франції. І все-таки до кінця сторіччя прагнення всіх європейських народів до відновлення досягло такої сили, що залишатися байдужими не могли навіть добросерді італійські буржуа, а міцніюча політична самосвідомість їхньої передової частини вже стало мати потребу в цивільній політичній трагедії. І така трагедія з’явилася! Творцем цього щодо нового для Італії жанру став Вітторіо Альфьери. Належачи до знаті, але будучи за духом республіканцем, Альфьери у своїх добутках проповідував тираноборческие ідеї, уболівав про долю Батьківщини, що страждає під ярмом завойовників. Улюбленими ж його героями ставали аристократи, які хотіли подарувати народу волю. І от народжуються такі трагедії, як «Віргінія», «Брут I», «Брут II». У них драматург малює образи громадян, для яких ідеали волі й закону вище всього на світі, які можуть принести особисте почуття в жертву громадянському обов’язку. Для Італії того часу ця тематика була надзвичайно важлива. Кипіння страстей, гострота конфліктів, тонка психологичность, що наповнюють добутки Альфьери, відповідали настроям італійців

Головною же рисою цієї епохи був підйом національно-визвольного руху, чиї ідеї пронизували всі області життя італійців, а в мистецтві . Почасти вони були праві, тому що суб’єктивізм, двоемирие, пошуки ідеалу, настільки властиві, наприклад, німецьким романтикам, виявилися далекі італійцям, що думали «не стільки про волю власного духу й моральне самоствердження, скільки про волю батьківщини й національне самовизначення». У цьому-те й полягала головна відмінність ідейних основ італійського романтизму від німецького, тому що італійці проповідували не протиставлення особистості суспільству, а об’єднання вільних індивідів, не болісні духовні шукання, а встановлення справедливого правопорядку. В Італії романтизм розвивався під гаслом: «естетические завдання всіх напрямків мистецтва повинні бути підпорядковані однієї головної мети ставали усе більше заплутаними, позбавленими логічної зв’язки. Музика й дія виявлялися практично роз’єднаними, через що підривалися самі основи синтетичного музично-драматичного жанру. Вся дія концентрувалася в речитативі secco («сухому», що справді звучала досить «сухо» у супроводі рідких акордів клавичембало). В аріях же дія зупинялася. Починалася музика, і в традиційних ситуаціях виражалися традиційні почуття. Арії звучали в традиційних місцях і були написані в традиційній формі- Зміст нікого не цікавило, усе насолоджувалися тільки чудовим бельканто (прекрасним співом). На сцені панували співаки-віртуози, смакам яких були змушені підкорятися композитори. Змушені? А хіба вони самі не хотіли прикрасити свою музику вишуканими фіоритурами? От уже недарма говориться, що «кожний ціпок про два кінці». Адже перевага сольних номерів і італійський стиль співу бельканто надавали композиторам необмежені можливості для їхньої творчої фантазії! Скільки шедеврів було створено в цьому жанрі європейськими музикантами! Відразу пригадуються імена Алессандро Скарлатти, Генделя, Глюка, Моцарта-

Ні, безумовно не можна сказати, що опери-сериа, втілені натхненням геніальних композиторів, дотепер утримуються на театральній сцені. Репертуарность цих добутків залежить не тільки від якостей їх мелодизма, але й від багатьох інших факторів. Однак і в наш час нерідко доводиться чути в концертах арії з давно збіглих у минуле, але як і раніше прекрасних створінь.) .