КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА

Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу З теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення са­мовдосконалення. Тип уроку: контроль знань. Обладнання: тестові завдання.

ХІД УРОКУ І. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ПовідомленняТемиЙМетиУроку Іі. ОголошенняЗмістуЗавдань Рівень І Продовжіть речення або визначте правильне твердження. 1. Повість, якою В. Винниченко дебютував у літературі. А «Сила і краса»; Б «Сонячна машина»; В «Чорна Пантера і Білий Ведмідь»; Г «Гріх». 2. Першим українським науково-фантастичним романом є: А «Момент»; Б «Слово за тобою, Сталіне! »; В «Сонячна машина»; Г «Між двох сил».

3. Неореалізм — це… 4. Темою новели «Момент» є… 5. Драматичний етюд — це…

6. Складний шлях пошуку ідеалу життя розкрито у творі: А «Момент»; Б «По дорозі в Казку»; В «Інфанта»; Г «Чари ночі». 7. До патріотичної лірики О. Олеся належить вірш: А «Чари ночі»; Б «З журбою радість обнялась.» В «О слово рідне!

Орле скутий!.. » Г «Любов». 8. Визначте віршовий розмір: Поглянь, уся земля тремтить В палких обіймах ночі, Лист квітці рвійно шелестить, Траві струмок воркоче. А Хорей; Б Ямб; В Дактиль; Г Анапест. 9. З яким твором перегукується драматичний етюд О. Олеся «По дорозі в Казку»?

А «Лісова пісня» Лесі Українки; Б «Мойсей» І. Франка; В «Момент» В. Винниченка; Г «Земля» О. Кобилянської. 10. У якому вірші М. Вороний задекларував принципи власної поетичної творчості?

А «Іванові Франкові»; Б «Блакитна панна»; В «Інфанта»; Г «Молодий патріот». 11. Виділені слова є: Акордами Проміннострунними День хвилював і тихо гас. Над килимами Вогнелунними Венера кинула алмаз. А Загальновживані; Б Архаїзми; В Неологізми; Г Терміни. 12. У поданому уривку визначте художні тропи. А вона, як мрія сну Чарівна, Сяє вродою святою, Неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, На квітках Променистою росою.

Рівень II Дайте розгорнуту відповідь на питання. 1. Розкрийте зміст рядків М. Вороного Моя девiза — йти за вiком I бути цiлим чоловiком! 2. Розкрийте особливості творчого стилю М. Вороного. 3. Визначте жанр, тему, ідейний зміст поезії О. Олеся «Чари ночі». 4. Охарактеризуйте образи-символи в ліриці О. Олеся. 5. Охарактеризуйте образ Панни з новели В. Винниченка «Мо­мент». 6. На прикладі новели «Момент» охарактеризуйте жанр новели. Рівень III Напишіть твір-мініатюру на одну з тем: • «Країна Казка — реальність чи мрія в драматичному етюді О.

Олеся “По дорозі в Казку”». • «Плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності… Філософський підтекст новели “Момент” В. Винниченка». III. ПідсумокУроку IV. ДомашнєЗавдання Повторити вивчений упродовж навчального року теоретич­ний матеріал.