Тема уроку. Неу ні з прислівниками

Мета: домогтися засвоєння орфограми «Не, ні з прислівниками», навчити правильно писати не та ні з прислівниками; розвивати навички зіставлення, порівняння, проведення аналогії; виховувати мовні смаки. Обладнання: Таблиці «Не з прислівниками», «Ні з прислівниками», підручник. ХІД УРОКУ І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. Перевірка домашнього завдання.

2. Словниковий диктант. Непомітно, неодмінно, попідвіконню, безупинно, невтомно, безслідно, безжально, невиправдано, негадано, безвинно, передчасно, попідтинню, позмінно, принагідно, спросоння.

3. Бесіда за питаннями. — Пригадайте правила написання не з іменниками, прикметниками, займенниками та числівниками. Наведіть приклади. — Яку роль у мові відіграє слово нїі — Доберіть і запишіть кілька слів різних частин мови з ні. — Згадайте фразеологізми зі словом ні> зробіть висновки.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Проблемне завдання. — Семикласники посперечалися між собою. Одні вважають, Що слово непривітно пишеться з не разом, а інші окремо. Роз Судіть: хто з них правий, а хто ні.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Опрацювання таблиці «Не з прислівниками». Не з прислівниками пишеться: Разом Окремо Якщо без не прислівник не вживається: невтямки, неухильно Якщо з не утворюються нові поняття з протилежним значенням і можна замінити синонімом: недалеко (близько) Коли прислівник з не виступає присудком.

Надворі було не тепло. Коли в реченні є протиставлення: не широко, а вузько. 2. Практична робота. — Запишіть речення, знявши риски. Поясніть написання префікса не — і частки не з прислівником. 1) Берези й клени, ще не/давно голі, стоять, зеленим маючи гіллям.

(М. Рильський) 2) На його правій скроні не/добре темнів рубець.

(Д. Бедзик) 3) Дуби ростуть поволі, не/квапливо. (М. Рильський) 4) Вже другий рік живе чиж у Юрка, бере з рук насіння, літає по хаті, весь день не/угавно співає.

(О. Копиленко) 5) Загравам не/довго вже палать над лоном рідних міст. (Б. Со-сюра) 6) Не/суворо на серці, не/гнівно, а за тебе тривожуся я.

(А. Малишко) — Поясніть лексичне значення виділених слів. 3.

Пояснення вчителя за таблицею «Ні з прислівниками». Ні з прислівниками пишеться: Разом Окремо Як правило, ні є префіксом і пишеться разом: нікуди, нітрохи, нізащо У фразеологічних зворотах ні виступає в ролі частки: ні туди ні сюди 4. Попереджувальний диктант із взаємоперевіркою. Нічогенько, ніяково, ні так ні сяк, ні на гріш, нітрохи, ніяк, ніколи, нізвідки, ніпочому, ніколи у світі, нітрішки, ні багато ні мало. — Поясніть лексичне значення виділення слів, уведіть їх у речення. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 1.

Робота з підручником. Виконання вправи 434. 2. Розподільний диктант.

— Запишіть у колонку І прислівники, у яких не є частиною кореня, у II — префіксом, у III — часткою. Ø Не — частина — частка Негуманно, недбало, незичливо, неприхильно, ненавмисно, ненароком, нехотячи, необхідно, незабаром, невлад; не тепер, а колись; нейтрально, не минуче; не просто, а складно; необачно, несамохіть і нещадно; не високо, а низько; негаразд, невздогад. 3. Тренувальні вправи. Завдання І: скласти по два речення так, щоб у першому випадку не було префіксом, а у другому — часткою. Підкреслити прислівники як члени речення.

Нерадісно — не радісно, недорого — не дорого, недалеко — не далеко, неголосно — не голосно, нелегко — не легко. Завдання II: до поданих слів дібрати синонім з префіксом не-. Зразок: мерщій — негайно. Погано, добре, близько, мало, зненацька, тривожно, низько, пізно, легко, терміново, скоро, безугавно, розпливчасто, помилково. VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Гра «Хто більше».

— Пригадайте й запишіть якомога більше фразеологічних зворотів, у яких є орфограма «Ні з прислівниками». Значення фразеологізмів поясніть. VII.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1. Опрацювати тему «Не, ні з прислівниками», виписати з художньої літератури по три речення на вивчені орфограми. 2. Виконати завдання для тих, хто любить жартувати (с. 229).