Тема уроку. Зв'язне мовлення. Усний твір-роздум на тему дискусійного характеру

Мета: повторити типи мовлення, дати поняття про дискусію, пояснити особливості композиції тво-ру-роздуму дискусійного характеру; вчити учнів створювати власне висловлювання, добирати мовні засоби відповідно до типу і стилю мовлення; розвивати культуру усного мовлення; виховувати відповідальність за власні вчинки, прагнення робити добро. Обладнання: тлумачний словник. ХІД УРОКУ I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ Бесіда. — Пригадайте типи мовлення, зокрема роздум. — Які види роздумів ви знаєте, які особливості їх побудови? — Над якими роздумами вам доводилося працювати раніше?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Слово вчителя. Кожен з вас має власне ставлення до явищ життя. Оцінка різних людей тієї чи іншої проблеми може бути неоднаковою. У зв’язку з цим можуть виникати суперечки, дискусії, диспути.

З’ясуйте лексичне значення цих слів, при потребі скористайтеся тлумачним словником. Яка різниця між даними поняттями? Де найчастіше можемо спостерігати дискусії і диспути? IV. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 1. Завдання і запитання до учнів.

— Прослухайте народну казку. Які типи мовлення поєднані в тексті?

Що дає підстави стверджувати, що основним типом мовлення є розповідь? Чи наявні в тексті роздуми?

Повними чи стислими вони є? Свою думку доведіть.

— Як ви вважаєте, що легше виправити: одну велику помилку чи багато «дрібних»? Погані вчинки Українська народна казка Ця історія сталася дуже давно, вже й не пам’ятаю, коли та в якій країні. Проте одне знаю напевне — все було насправді. Якось зустрілися три давні товариші й почали розповідати історії зі свого життя. Спочатку розмовляли лише про радощі та успіхи, а згодом — про печалі та розпачі. — Побратими,— сумно мовив Назарій, найстарший із друзів,— Моє серце тужить через негідні вчинки та лихі думки. Відчуваю, Що просто зобов’язаний очистити совість відвертим зізнанням.

Товариші, мені надзвичайно прикро, що маю заздрість у душі, Забуваю про добро та частенько пригадую зло… Не підводячи очей, розпочав гірку сповідь Олесь: — Усе частіше розумію, що лють і жадібність знищують най Кращі якості: здатність співчувати та кохати.

Нехай же обіцян Ка друзям спонукає мене до очищення. Почулося тяжке зітхання третього — Святослава: — Настала моя черга зізнаватися. З бажанням знехтувати най Чистіші прагнення душі та загальнолюдські традиції веду успішну Боротьбу ще з юних літ. Одначе нещодавно я вчинив підло й безчесно…

Справа в тому, що від моїх слів залежало життя… Святослав розповів про те, що вперше злякався осуду оточуючих, тому й не став на захист обмовленої людини.

Почали приятелі міркувати, хто ж більше завинив! Що гірше: багато незначних (звісно, на перший погляд) повсякденних проступків або ж за життя один великий? Думали-гадали, проте ніяк не могли дійти згоди. Саме тому й вирушили до судді, щоб з’ясувати відповіді на найважливіші життєві запитання. Вислухавши друзів, справедливий чоловік виніс вирок: — Вирушайте до річки.

Ти, Святославе, вчинив один вели Кий проступок, тому приволочи найбільшого каменя. Ви, двоє, Що допустилися багатьох малих помилок — по мішку дрібних Камінчиків. Щойно приятелі виконали наказ, як суддя оголосив нове розпорядження: — А зараз віднесіть усе назад. Будьте уважними: кожен ка Мінчик повинен повернутися на своє колишнє місце! Святослав запам’ятав, де лежав булижник, одначе перекочувати його коштувало неймовірних зусиль.

Чоловік так стомився, що навіть на ногах не міг триматися. Назарій із Олесем успішно впоралися з виконанням першого завдання, оскільки володіли богатирською силою. Проте друзі не пригадали, де лежав кожен камінчик.

Ось так мудрий суддя вирішив суперечку приятелів. (З газети «Казковий вечір») 2. Ознайомлення з особливостями побудови роздуму дискусійного ха Рактеру. Побудова роздуму дискусійного характеру I. Зачин (що спонукало взяти участь у дискусії, які існують погляди на це питання). II.

Основна частина. Теза, яку обстоює або спростовує автор. 2. У Аргументи та приклади.

III. Висновки. 3. Складання усного твору-роздуму на тему «Погані вчинки.

Що гірше: багато незначних повсякденних проступків чи один великий? ». 4. Заслуховування усних висловлювань. 5.

Редагування та аналіз творів. V.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Заключна бесіда. — Який життєвий урок ви винесли із сьогоднішнього заняття?

(Кожен учень пише на аркуші паперу, а потім зачитує, а вчи Тель наклеює їх на малюнок із написом «Скарби 7-… класу».) — Діти, сподіваюся, що всі ваші висновки стануть справж Нім скарбом, взірцем людяності, щирості, відповідальності. Не Розгубіть їх.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Скласти план твору на дискусійну тему (за власним вибором).