Тематичне оцінювання. народні казки. «Про Правду І Кривду», «Мудра Дівчина», «Про Жар-Птицю Та Вовка», «Красний Іванко І Закляте Місто»

Мета: з допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми; закріпити їх; розвивати увагу, спритність, рішучість, кмітливість, вміння акумулювати отримані знання; виховувати інтерес до наслідків власної праці; пунктуальність, раціональність у використанні часу. Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь. Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою. ХІД УРОКУ I. Організаційний момент II. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів III. Зміст уроку 1.

Пояснення учителя до виконання контрольної роботи. 2. Хід контрольної роботи. І варіант. Початковий рівень 1) Казка за жанровою спрямованістю може бути: А) звичайною; б) фантастичною; В) драматичною. 2) Зажерливий, заздрісний, жорстокий — ці риси характеру прита Манні: А) дядькові («Про правду і кривду»); Б) вовкові («Про жар-птицю і вовка»); В) батькові Марусі («Мудра дівчина»). 3) До соціально-побутової належить казка: А) «Красний Іванко і закляте місто»; Б) «Про жар-птицю і вовка»; В) «Про правду і кривду».

І варіант. Середній рівень 4) У якій відомій вам народній казці справедливість перемагає над неправдою? 5) Коротко опишіть, як вовк оживив молодшого сина. (Народна казка «Про жар-птицю і вовка».) 6) Назвіть фантастичні елементи народної казки «Красний Іванко і закляте місто». І варіант. Достатній рівень 7) Поясніть словосполучення нечиста сила. В яких відомих казках вона згадується?

8) Прокоментуйте, чому казкові герої розподіляються на позитивних і негативних, бідних і багатих. 9) У чому сила добра казкових героїв? Доведіть власні думки на прикладі будь-якої народної казки. I варіант. Високий рівень 10) Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем: А) «Казка — цілюще джерело фантазії»; Б) «На якого казкового героя я хотів бути схожим і чому?»; В) «Боротьба добра і зла у народних казках». II варіант. Початковий рівень 1) У яких двох народних казках згадується про нечисту силу? А) «Мудра дівчина» і «Про правду і кривду»; Б) «Про правду і кривду» і «Красний Іванко і закляте місто»; В) «Красний Іванко і закляте місто» і «Про жар-птицю і вовка». 2) Яке число трапляється у багатьох народних казках? а) Два; б) п’ять; в) три.

3) Характерним висловом «От вам казка, а мені бубликів в’язка» закінчується наступна казка: А) «Про жар-птицю і вовка»; Б) «Про правду і кривду»; В) «Мудра дівчина». II варіант. Середній рівень 4) У якій казці який герой користується живою і мертвою водою?

5) Наведіть приклади з казки «Красний Іванко і закляте місто», де добро перемагає зло. 6) Яку першу загадку запропонував пан бідному і багатому чоловікам? («Мудра дівчина») II варіант.

Достатній рівень 7) Складіть план народної казки «Про правду і кривду». 8) Чому, на вашу думку, пан намагався уникнути суду між позивачами?

Обґрунтуйте власну думку («Мудра дівчина») 9) Вмотивуйте, в чому сила Іванка, який спромігся, жертвуючи собою, перемогти темінь і закляття. («Красний Іванко і закляте місто») II варіант. Високий рівень 10) Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем. А) «В чому мудрість казок?»; Б) «Красиве і потворне в народних казках»; В) «За що я люблю читати народні казки». III варіант. Початковий рівень 1) Про оживлення мертвого героя розповідається у казці: А) «Мудра дівчина»; Б) «Про жар-птицю і вовка»; В) «Красний Іванко і закляте місто». 2) Який герой народної казки «Про правду і кривду» є зайвим у за пропонованому ланцюжку: дядько, бабуся, панна, піп, пан, чорт, небіж? А) Панна; б) бабуся; в) піп. 3) Яке із зазначених нижче прислів’їв належить до дядька, казкового Героя твору «Про правду і кривду»? А) Подарунок назад не беруть; Б) Який розум, така й балачка; В) Заздрісному боком вилізе. III варіант. Середній рівень 4) Коротко опишіть, про що відбувалася розмова між невідомим чоловіком і жінкою на початку казки «Красний Іванко і закляте місто».

5) Як Маруся визначила, якому хазяїну належить народжене лоша? («Мудра дівчина») 6) Назвіть риси характеру, які притаманні небожу, сину померлого бід Ного брата («Про правду і кривду»). IIIваріант. Достатній рівень 7) Доведіть, що в образі Марусі, героїні казки «Мудра дівчина», втілені найкращі риси народної мудрості.

8) Чому, на вашу думку, пан та піп твердили, що краще жити кривдою? («Про правду і кривду») 9) Як на вашу думку, що дало можливість Івану визволити місто від за-кляття? Обґрунтуйте власні міркування. («Красний Іванко і закляте місто») III варіант. Високий рівень 10) Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем.

А) «Казка — мистецька перлина народної творчості». Б) «За що народ полюбив казки і любитиме їх завжди?». В) «Мій улюблений герой народної казки про тварин». Примітка: під час розв’язання завдань контрольної роботи учні ви Конують по одному питанню з достатнього і високого рівнів. IV.

Підсумок уроку V. Домашнє завдання К. С. Мазур